10 aprilie, 2019

Organizarea cursului de scurtă durată Bazele Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării la BŞ USARB

19 - 28 martie 2019

În perioada 19-28 martie 2019, la Biblioteca Ştiinţifică USARB au avut loc cursurile de formare profesională Bazele Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării (75 de ore). Cei 36 de bibliotecari înscris din bibliotecile de toate tipurile din Zona de Nord au audiat programul cursului cu următoarele module: Biblioteca şi societatea. Biblioteca ca instituţie socială. Rolul, locul şi funcţiile bibliotecii. Biblioteca ca sistem. Tipologia bibliotecilor. Reţele şi sisteme de biblioteci, formatori Elena Harconiţa, Mihaela Staver; Sistemul Naţional de Biblioteci din RM; Asociații profesionale internaţionale şi naţionale. Cadrul legislativ al activităţii bibliotecilor din RM. Deontologia profesională a bibliotecarului, formatori Elena Stratan, Lilia Ababii; Bazele constituirii fondului documentar al bibliotecii, formatori Adella Cucu, Elena Cristian; Standardizarea activității bibliotecii. Indicatori de activitate a bibliotecilor. Statistica de bibliotecă. Aplicații practice, Metode și proceduri pentru evaluarea impactului bibliotecilor, Indicatori de activitate a bibliotecilor, formatori Ludmila Răileanu, Mihaela Staver, Snejana Zadainova; Bazele catalogării. Clasificarea şi sistematizarea resurselor infodocumentare, formator Aculina Mihaluţa; Utilizatorii de informaţie, formator Angela Hăbășescu.


În ziua finală a evaluării, formabilii au realizat un eseu - sinteză despre cursul audiat, apreciind conţinutul programului, importanţa pentru creşterea profesională, aplicarea cunoştinţelor acumulate, după care a urmat excursia promovată prin spaţiile Bibliotecii unde bibliotecarii au cunoscut structura, colecţiile, procesele tehnologice şi serviciile oferite. Cursurile au finalizat cu înmânarea Certificatelor şi fotografia de familie. FOTO