15 noiembrie, 2018

Vizita de documentare în Statul Carolina de Nord, SUA

Mihaela STAVER, bibliotecar principal, Centrul Informatizare şi activităţi în reţea a BŞ USARB, în perioada 31octombrie - 10 noiembrie 2018, a trăit o experienţă profesională inedită în bibliotecile universitare din Carolina de Nord, SUA, precum şi în Biblioteca Congresului din Washington, în calitate de participant în programul Open World (Lumea Deschisă), alături de câţiva colegi din bibliotecile instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova.

Programul Lumea Deschisă este susținut de Congresul SUA și are drept scop consolidarea relaţiilor de cooperare între Republica Moldova și Statele Unite ale Americii, promovarea înţelegerii reciproce dintre aceste ţări prin crearea posibilităţilor pentru liderii din Moldova de a cunoaşte viaţa politică şi socială,  ideile şi experienţele americanilor. Programul a oferit un schimb de 10 zile pentru stabilirea relațiilor profesionale de lungă durată între bibliotecile universitare moldoveneşti şi cele din statul Carolina de Nord. Unul din obiectivele programului a fost urmărirea modului în care își desfășoară activitatea bibliotecile din SUA.
Cei şase delegaţi din Moldova, selectați pe bază de concurs, au fost însoţiţi de un facilitator care a servit drept legătură între delegați și partea gazdă.

Bibliotecarilor moldoveni le-a fost oferită posibilitatea de a vizita cea mai mare bibliotecă din lume - Bibilioteca Congresului Statelor Unite ale Americii care deţine colecţii ce numără mai bine de 30 de milioane de cărţi şi alte resurse informaţionale în peste 470 de limbi.

Traseul principal a fost proiectat în statul Carolina de Nord, fiind pregătit un program informativ detaliat pe diverse teme şi activităţi, vizite la mai multe Universităţi şi biblioteci, întâlniri cu oficiali de stat: Secretarul Departamentului de Stat din Carolina de Nord, Doamna Elaine F. Marshall, președinte al Comitetului bilateral de parteneriat NC-Moldova. În 2016, Dumneaei a fost realeasă pentru un al șaselea mandat ca Secretar de Stat în Carolina de Nord, funcţia căreia este de a promova relațiile internaționale și a găzdui  vizitatorii străini.  Rodney S. Maddox, secretar adjunct, Dna Lora Sinigur responsabilă de Parteneriatul dintre Carolina de Nord - Moldova din anul 2010. Elaine L. Westbrooks este vice-președinta bibliotecilor universitare și bibliotecar la Universitatea din Carolina de Nord din Chapel Hill. Este responsabilă pentru conducerea și administrarea generală a bibliotecilor universitare, inclusiv gestionarea bugetului, planificarea și formularea politicilor, susținerea repozitorului digital din Carolina. O întâlnire emoţionantă a fost cu Primarul din Wilmington, care a declarat ziua de 5 noiembrie, Ziua Moldovei (Moldova Day) în oraşul Wilmington. Cancelarul Jose V. Sartarelli,  al șaselea cancelar și al nouălea lider al Universității din Carolina de Nord Wilmington. Iniţiatoarea parteneriatului bilateral dintre bibliotecile universitare moldovene şi americane fiind Donna Flake, director SEAHEC.

Programul Lumea Deschisă este o oportunitate de a înţelege istoria şi cultura americană, de a face un schimb amplu de experienţe profesionale, de a cunoaşte  persoane deosebit de ospitaliere, profesionişti ai domeniului, excelenţi manageri. Arhitectura bibliotecilor, spaţiile luminoase dotate cu tehnologii moderne au încântat vizitatorii şi au produs un mare impact  asupra dezvoltării profesionale și personale.

 Sperăm că practicile bune ale partenerilor de peste ocean se vor regăsi în curând şi în activitatea Bibliotecii Științifice a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți.