20 decembrie, 2017

Elena Cristian, şef serviciu Organizarea şi conservarea colecţiilor, la Masa rotundă Programul Naţional MEMORIA MOLDOVEI. Realizări şi perspective

Elena Cristian, şef serviciu Organizarea şi conservarea colecţiilor, a participat la Masa rotundă Programul Naţional MEMORIA MOLDOVEI. Realizări şi perspective, desfăşurată la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, pe 15 decembrie 2017, în Centrul de formare în biblioteconomie şi ştiinţe ale informării.
La atelierul de lucru au participat instituţii deţinătoare de fonduri patrimoniale incluse în Registru Programului Naţional „Memoria Moldovei”: Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Arhiva Naţională a Republicii Moldova, Biblioteca Ştiinţifică Centrală a Academiei de Ştiinţe din Moldova, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testimiţanu”, Biblioteca Centrală a Universităţii de Stat din Republica Moldova, Biblioteca Ştiinţifică Centrală a Universităţii Pedagogice din Tiraspol, Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a Universităţii Agrare de Stat din Moldova, Camera Naţională a Cărţii, Muzeul de Litaratură Română „M. Kogălniceanu”, Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, Muzeul Naţional de Arte Plastice, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală a Moldovei, Muzeul Republican Redagogic.

Scopul principal al acestui program este identificarea patrimoniului naţional documentar, valorificarea şi asigurarea accesului, conservarea şi prezervarea patrimonoiului documentar.   
Masa rotundă  a inclus 5 module, prezentate de către bibliotecarii de la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova:
  • Cuvânt de salut. Elena Pintelei, Director general al BNRM
  • Dinamica dezvoltării Registrului Naţional MEMORIA MOLDOVEI (1998-2017), Veronica Cosovan, şef secţie Carte veche şi rară.
  •  Biblioteca Naţională Digitală Moldavica. Priorităţi şi obiective (2010-2017),  Diana Silivestru, şef secţie Colecţii Digitale.
  • Conservarea patrimoniului documentar din cadrul Programului Naţional MEMORIA MOLDOVEI (2000-2017), Valentina Granaci, şef Centrul tehnic de conservare şi restaurare a documentelor.
  • Prezentarea Paşaportului de conservare a documentelor de patrimoniu, Aliona Tostogan, prim-director adjunct.
  • Realegerea Consiliului Naţional MEMORIA MOLDOVEI.

https://www.facebook.com/MarketingsiComunicareSocioculturalaBNRM/videos/752764324921056/