03 noiembrie, 2017

Natalia Culicov a participat la Masa rotundă „Vizibilitatea internă și internațională a conținutului științific digital” de la ASEM

Natalia Culicov, şef oficiu Referinţe bibliografice, în cadrul şedinţei de diseminare, a relatat colegilor despre participarea la Masa rotundă cu genericul „Vizibilitatea internă și internațională a conținutului științific digital”, cu comunicarea „Universitari bălţeni în circuitul ştiinţific mondial”, care a avut loc în data de 26 octombrie 2017 la Academia de Studii Economice din Moldova. Organizatori: Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI) în parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova (USM) și Consorțiul REM (Resurse Electronice pentru Moldova), Programul EIFL-OA Moldova. Evenimentul a avut loc în cadrul săptămânii Internaționale a Accesului Deschis (Open Access Week), ediția a 10-a. Tema săptămânii internaționale a Accesului Deschis din acest an este: „Deschis pentru a …” („Open in order to …”).
La eveniment au participat reprezentanții universităților, instituțiilor de cercetare, bibliotecilor, și arhivelor din Republica Moldova. Moderatori ai evenimentului au fost Nelly Ţurcanu, dr. hab., prof. univ. USM şi Igor Cojocaru, dr., Director IDSI.

Cu un mesaj de salut către participanți au venit Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Gheorghe Duca și Rectorul Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM), Grigore Belostecinic, Directorul general al AGEPI, Lilia Bolocan.
Conform programului, au fost prezentate 10 comunicări, abordând teme precum acces deschis în contextul Științei Deschise; managementul datelor deschise; dreptul de autor şi mediul digital; creșterea vizibilității interne și internaționale a conținutului științific digital; susținerea publicării în Acces Deschis; promovarea culturii de cercetare deschisă etc.

Masa rotundă a fost organizată în cadrul proiectului instituţional al IDSI Platforma pilot pentru asigurarea evaluării calităţii şi vizualizarea conţinutului ştiinţific digital din Republica Moldova cu scopul identificării căilor de stimulare și asistare a utilizatorilor pentru valorificarea conținutului științific digital și de creștere a vizibilității interne și internaționale a acestuia.