07 noiembrie, 2016

Participarea bibliotecarilor universitari din Bălţi la Conferința de totalizare a activităților din cadrul proiectului Tempus - Modern Information Services for Improvement Study Quality (MISISQ).

Pe data de 27 octombrie 2016, un grup de bibliotecari universitari bălţeni, a participat la  Conferința de totalizare a activităților din cadrul proiectului MISISQ - Modern Information Services for Improvement StudyQuality (MISISQ), finanțat de Programul Tempus (2014 -2016). 

Aplicantul, managerul şi coordonatorul Proiectului a fost Biblioteca și Centrul de Informare al Universităţii Lituaniene de Științe Medicale din oraşul Caunas, coordonarea naţională fiind asigurată de Biblioteca Științifică Medicală a Universităţii  de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemiţanu". 
Împreună cu colegii din şase biblioteci de învăţămînt superior din Republica Moldova, bibliotecarii universitari bălţeni, au participat la crearea Bibliotecii digitale, a catalogului partajat pe platforma ExLibris PRIMO, au desfăşurat lucrări în vederea consolidării şi extinderii conţinutului Repozitoriului Instituţional ORA (Open RecearchArchive), au modificat conţinuturile Modulelor cursului Bazele Culturii Informaţiei în corespundere cu instrumentele şi suporturile didactice învăţate în cadrul trainingurilor de instruire în Proiect. 
La conferinţa de totalizare universitarii bălţeni s-au prezentat cu opt articole  despre realizările în Proiect, publicate în revista editată de Biblioteca Naţională a Republicii Moldova – Magazin Bibliologic , 2016, nr.1-4; asigurînd redacţia artistică atît a revistei cît şi a Foto albumului Proiectului MISISQ,  cu o comunicare de contabilizarea realizărilor obiectivelor strategice WP3 Cultura Informaţiei, cu o diversitate de materiale promoţionale menite să promoveze noile servicii şi produse create în procesul de implementare a  Proiectului MISISQ. 
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova a distins cu Diplome Pentru participare activă la realizarea Proiectului “Modern Information Service for Improvement Study Quality” din cadrul Programului Tempus pe Igor Afatin, director adjunct şi Silvia Ciobanu, şef serviciu.