26 octombrie, 2016

Noi apariţii editoriale 2016

NEW!

La Tipografia Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi au ieşit de sub tipar Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Relevanţa şi calitatea formării universitare: competenţe pentru prezent şi viitor” : consacrată celor 70 de ani de la fondarea universităţii bălţene din 8 octombrie 2015,  Vol. 3.