12 aprilie, 2016

Biblioteconomia Moldovei la a VI-a ediţie


Culegerea Biblioteconomia Moldovei. Cadru de reglementare vol.VI, 2012-2015 conţine documente legislative, hotărîri aprobate de către Parlamentul şi Guvernul RM. De asemenea sînt incluse documente de reglementare şi tehnologice ale CBN, centrelor biblioteconomice şi bibliotecilor din ţară: Strategia de dezvoltare a Culturi“ Cultura 2020”; Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci; Note explicative pentru completarea formularului “Raport statistic anual nr.6-c. Activitatea bibliotecilor; Nomenclatorul proceselor şi operaţiilor tehnologice ale Bibliotecii Republicane Ştiinţifice Agricole; Regulament de organizare şi funcţionare a CBN; Cercetare şi dezvoltare în cadrul Sistemului Naţional de Biblioteci (SNB) - Repertoriu de lucrări, publicaţii şi  activităţi ştiinţifice  pe anii 2014-2015 etc.
Documentele incluse au fost elaborate şi aprobate în anii 2012-2015.
Lucrarea este destinată tuturor specialiştilor din domeniul biblioteconomiei şi are menirea să reglementeze activitatea bibliotecilor din RM. 
Volumul este o donaţie din partea Bibliotecii Naţionale a RM şi este localizat în colecţia Serviciului Cercetare şi asistenţă de specialitate. Aici pot fi regăsite şi volumele I-V a acestei ediţii.