24 martie, 2016

Lansarea proiectului „Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă și reformarea bibliotecilor”.

    În perioada 7-10 martie 2016, Elena Harconiţa, directorul BŞ USARB şi Lina Mihaluţa, director adjunct, au participat în Braşov, România, la  inaugurarea Proiectului Servicii de suport: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus  prin dezvoltarea personalului debibliotecă și modernizarea bibliotecilor - Library Network Support Services: modernizing libraries in Armenia, Moldova and Belarus through library staff development and reforming libraries - LNSS, lansat în cadrul Programului ERASMUS+ Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior.
      Beneficiarii direcți ai proiectului sînt bibliotecarii, dar reformele efectuate vor avea un impact favorabil asupra personalului academic, studenților, personalului administrativ al universităților, dar și asupra persoanelor cu necesități speciale. Scopul general al proiectului este modernizarea și consolidarea bibliotecilor, îmbunătățirea competențelor personalului bibliotecar în instituțiile de învățămînt superior din Moldova, Armenia și Belarus.
      Proiectul urmărește crearea și întreținerea unei Rețele de Servicii de suport în Țările Parteneriatului Estic „Biblioteca în rețea”, care ar urma să transforme bibliotecile din instituțiile implicate în proiect în unele moderne, relevante și accesibile.
       Liderul Proiectului, Dr.Tereza Khechoyan, Prorector pentru relaţiile internaţionale a Academiei de Administraţie Publică din Republica Armenia, a descris pachetele de lucru, planificarea activităților, programul de formare, pilotarea şi dezvoltarea politicilor, managementul, calitatea şi evaluarea  rezultatelor,  diseminarea şi sustenabilitatea lor.  
      Manana Salukvadze, coordonatorul financiar al Proiectelor Internaţionale, a vorbit despre normele financiare pentru Proiectele CBHE, despre liniile directoare de utilizare a Grantului, tratarea şi explicarea lor. 
     Programul întrunirii profesionale a prevăzut, de asemenea, vizita Bibliotecii Universitatii  Transilvania  din Braşov şi  a Castelului Bran.