30 octombrie, 2015

Paletele temporale ale Bibliotecii universitare

Comunicat privind Conferința ştiinţifică internațională Relevanţa şi calitatea formării universitare: competenţe pentru prezent şi viitor consacrată celor 70 de ani de la fondarea universităţii bălţene, secţiunea: Paletele temporale ale Bibliotecii Universitare

Într-un peisaj autumnal benefic, pe 23 octombrie 2015, în sala de Conferinţe a Bibliotecii şi-a desfăşurat lucrările Conferinţa științifică Paletele temporale ale Bibliotecii universitare, la care au participat: oficialităţi naţionale şi universitare, colegi din biblioteci universitare şi publice ale Chişinăului, specialişti-coordonatori de la Direcţiile raionale învăţămînt, tineret şi sport (raioanele Glodeni, Ocniţa, Rezina, Sîngerei, Teleneşti şi mun.Bălţi), bibliotecari ai Bibliotecii omagiate.
Directoarea Bibliotecii Științifice USARB, Elena Harconița, în alocuțiunea Instituţia emblematică a învăţămîntului superior din nordul Moldovei a relevat diversitatea și amploarea parcursului de excepție al Bibliotecii Științifice USARB timp de 7 decenii cu activități prodigioase în susținerea unui învățămînt de calitate la Bălți.
 Biblioteca Universităţii bălţene ocupă un loc aparte în istoria culturii şi învăţămîntului national. Viaţa ei este ca şi viaţa unui om şi are o proprie biografie la scara istoriei. Atunci cînd vorbim despre o Bibliotecă anumită, ne gîndim nu la o clădire, nu la o structură organizațională, nu la un regulament, la documentele bibliotecare care le deţine, la modalităţile de asigurare a accesului la infrastructura informaţională, dar ne gîndim întîi şi întîi la oameni, la cei care o însufleţesc şi capătă cu adevărat identitate prin personalitatea lor.
Viaţa unei instituţii trebuie sărbătorită aşa, precum omagiem oamenii, deoarece ea a adunat efortul de a exista, gîndurile şi sagacitatea, sacrificiul şi inteligenţa, pasiunea şi curajul, ambiţia şi profesionalismul celor care au slujit-o şi o slujesc.
Bibliotecarii au sporit buna imagine a Universităţiii, devenind posesori ai titlurilor şi înaltelor distincţii de stat, diplomelor de apreciere din partea Guvernului, Ministerului Educaţiei, Ministerului Culturii, Universităţii - fondatoare, Primăriei, AGEPI-ului şi, foarte important, a Asociaţiei Bibliotecarilor din RM, a Bibliotecii Naţionale, Bibliotecii Ştiinţifice ASEM - cea mai înaltă recunoştinţă a colegilor de breaslă. Studenţii şi profesorii, bibliotecarii USARB au adunat realizările prezentului şi contemplează trecutul impresionant al instituţiei.
Ce a fost şi ce este Biblioteca Universităţii bălţene? Istoria Bibliotecii este oglindită în însăşi istoria USARB. În îndepărtatul 1945, cînd a fost deschis la Bălţi Institutul Învăţătoresc, Biblioteca era localizată în fostul liceu de fete Domniţa Ileana, avea doar 101 cărţi pentru studenţi, pe care îi primea într-un spaţiu de 36,6 m2. În prezent Biblioteca ese unica instituţie infodocumentară din partea de Nord a RM care posedă o colecţie enciclopedică de peste 1 mln. de documente tipărite în circa 300 000 titluri în 57 limbi, valoarea cărora depăşeşte 11 mln. lei.
Făcînd total abstracţie de pasivitate, bibliotecarii întreprind măsuri active pentru o organizare excelentă, amenajarea spaţiilor de lectură adecvate, pentru acumularea fondurilor documentare valoroase şi utilizarea noilor tehnologii informaţionale / comunicaţionale în vederea interconectării, cooperării şi partajării resurselor / activităţilor cu structuri similare naționale şi internaţionale.
Biblioteca trăieşte şi munceşte cu demnitate avînd deplina susţinere a cititorilor, rectoratului, a mediului profesional. Realizîndu-şi principalele sale funcţii, ea păstrează cele mai relevante tradiţii, completîndu-le cu noi forme de lucru, aspirînd mereu spre creşterea calitativă.

Din partea Rectoratului cu un mesaj de felicitare a venit dr. conf. Gheorghe Neagu, prorector pentru învăţămînt cu frecvenţă redusă şi formare continua: Onorat public, vin cu o deosebită plăcere în faţa Dvs. Am rămas perfect încîntat de indicatorii care au fost aici invocaţi, îi ştiam, dar astăzi au fost atît de bine structuraţi, încît mesajul meu este unul doar de recunoştinţă. Mă gîndeam care ar fi laitmotivul acestei intervenţii. Sînteţi Ambasadorul Universităţii. N-aş vrea să par original, dar atunci cînd discutăm problema vizibilităţii instituţiei, imaginii ei, chiar daca nu avem studii în domeniul respectiv, ipoteza mea ar fi  că Dvs. deţineţi un loc foarte important în Alma Mater bălţeană.
Mulţi ani înainte! Încercaţi să rezistaţi provocărilor timpului, să deveniţi şi mai buni, chiar dacă şi sînteţi cei mai buni, dar loc pentru mai bine este tot timpul. Noi vom încerca să Vă aducem cît mai mulţi cititori. În contextul dezvoltării tehnologiilor moderne apare problema cărţii, utilizării ei şi noi, cei, din alte subdiviziuni, avem  foarte mult de muncit, pentru a Vă susţine. Sîntem plăcut surprinşi de eficacitatea managementului aplicat în Bibliotecă, care ar putea servi drept model în soluţionarea unor discrepanţe în structurile universitare.

Cu prilejul a 70 de ani de la fondarea USARB Dl prorector a oferit diplome ale Rectorului USARB unui grup de bibliotecari: pentru contribuţii în dezvoltarea managementului Bibliotecii, profesionalism şi devotament: Elena Stratan, Elena Cristian, Ludmila Răileanu, Valentina Topalo, Adella Cucu, Ana Nagherneac; pentru contribuţii esenţiale în informatizarea instituţiei, aplicarea tehnologiilor informaţionale: Igor Afatin, Tatiana Prian; pentru contribuţii esenţiale în procesul de instruire şi cercetare, promovarea imaginii Bibliotecii: Angela Hăbăşescu, Olga Dascal, Elena Ţurcan.
Pentru activitate profesională îndelungată, contribuţii esenţiale în dezvoltarea Bibliotecii Ştiinţifice şi cu prilejul a 70 de ani de la fondarea USARB cu Diplome ale Directorului Bibliotecii au fost menţionaţi: Elena Scurtu, Maria Fotescu, Lucia Zadiraico, Mira Gore, Eugenia Pascal.  
 Mesajul din partea Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova, a fost rostit de Ana Plamadeala, Direcţia e-transformare şi informatizare:

 „Am deosebită plăcere să fiu prezentă la acest eveniment consacrat activității Bibliotecii Universității de Stat „Alecu Russo‟. În calitate de reprezentant al Ministerului Educației aduc sincere felicitări organizatorilor acestui eveniment, moment care oferă un suflu nou acestui gen de activitate. Ministerul Educației este deschis spre colaborare şi va sprijini orice inițiativă venită din partea bibliotecarilor, ţinînd cont de faptul că activitatea bibliotecilor și a bibliotecarilor reprezintă un subiect aparte în agenda și planul de acțiuni al Ministerului Educației.  Asa cum a spus Plinius, un erudit al Antichității, nicio carte nu e atît de rea ca să nu folosească la nimic. Am convingerea că doar împreună cu Dvs. vom crea mecanisme și instrumente de a valorifica activitatea bibliotecilor și împreună vom contribui la imaginea și îmbunătățirea conținuturilor lor. Va felicit încă odată pentru efortul considerabil în conturarea personalităţii unei biblioteci ştiinţifice universitare, precum este BŞ USARB. În acest sens, sper la o colaborare constructivă și frumoasă pentru viitor‟.
Anticipînd discursul Președintelui Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova, dr Mariana Harjevschi, moderatoarea conferinței, Elena Harconița, a invitat participanții la un moment de amintiri despre activitatea primilor conducători ai ABRM. Printr-un minut de reculegere cei prezenţi au cinstit memoria regretatului dr în filosofie, director al Bibliotecii Naţionale a RM Alexe Rău.

Mesajul preşedintelui Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova, dr. Mariana Harjevschi, directorul general al Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu:
Dragi colegi ai Bibliotecii Universității bălțene! La Multi ani!  Îmi revine deosebita onoare și bucurie de a  va transmite dîn numele  Consiliul ABRM, întregii echipe de bibliotecari, sincere și meritate felicitări  pentru performanțe şi perseverenţe în biblioteconomie la 70 de ani de activitate.
Ne-am bucurat constant pentru performanțele și realizările Dvs excepționale pentru traiectoria profesională elevată. La ora bilanţului veţi înregistra noi succese şi reuşite bazate pe atuurile competitive și profesionale ale angajaților verificate în timp, pe fidelitatea utilizatorilor și relațiile parteneriale iniţiate și dezvoltate.
Va dorim multe decenii cu realizări în procesul de educație și cercetare și un climat propice pentru performanță. BȘ USARB reprezintă pentru  comunitatea bibliotecară un punct de referință și unul de excelență, are deja o personalitate care înscrie evenimente și fapte,
valori durabile, spații de comunicare, educație, coeziune și inteligența creatoare în dezvoltarea biblioteconomiei naționale, este o adevărata emblemă a orașului Bălți.
Fie ca acest eveniment aniversar să Vă prilejuiască aspirații spre noi realizări, aducînd mulțumirile noastre și calda recunoștință pentru îndrumările și sprijinul competent acordat comunității bibliotecare din țară, continuarea promovării spiritului de rigoare și sobrietate profesională.
La mulți ani şi din partea Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu. Între instituțiile noastre au avut loc schimbări de idei, izvorîte din preocupările noastre comune care au dus spre noi relizări în domeniu. Credem că în viitor colaborarea noastră va fi la fel de rodnică și prosperă. Cu noi izbînzi pe acest tărîm, destul de instabil pe alocuri, dar fermecător, pentru că trăim în societatea informației și a cunoașterii.  
Aveți, dragi colegi, expresia deosebitei mele considerațiuni pentru realizările excepționale și întreaga mea apreciere pentru tot ceea ce faceți. Vă dorim să fiți la fel de activi în cadrul ABRM. Multă putere și multă izbîndă și în continuare.
La mulți ani creativi cu mulți utilizatori fericiţi!

Dna Mariana Harjevschi a oferit din partea ABRM Diploma de excelenţă Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo‟ cu prilejul aniversării a 70 de ani de la inaugurare în semn de preţuire a contribuţiilor şi inovaţiilor de excepţie ce conferă prestanţă şi prestigiu biblioteconomiei nationale şi internationale.
Un mesaj de felicitare din partea Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova a fost prezentat de Victoria Vasilica, care a oferit în dar un set de documente preţioase  pentru colecția USARB: Biblioteca nu are cont în bancă și nici vilă în Maldive, nici coș la scară. În schimb are carte, leagănul Civilizației și al Culturii, are un suflet mare, unde sînt cuprinse  doleanțele unui întreg popor de utilizatori, are un cuget care o ajută să facă muncă prodigioasă și responsabilă. Biblioteca Națională Vă felicită cu această aniversare și Vă oferă aceste volume cu mult drag transmise de directorul  general Elena Pintilei. Muțumim foarte mult pentru colaborarea prodigioasă între instituțiile noastre și exprimăm convingerea că colaborarea va continua mulţi ani...

Zinaida Ursu, sef serviciu la Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creanga" a dat citire mesajului de felicitare din partea Colectivului Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creanga".
Ajunsă frumos şi onorabil la a 70-a aniversare, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi este o entitate distinctă în sistemul instituţiilor info-documentare şi ştiinţifice din ţară, vector al culturii, educaţiei şi ascensiunii spirituale a comunităţii bălţene.
Prin realizările pe care le-a obţinut de-a lungul traiectului parcurs, Biblioteca s-a afirmat ca portal deschis continuu spre cunoaştere, informare şi educare, ca laborator de cercetare şi creativitate, ca instituţie performantă cu servicii şi produse de calitate, axate pe nevoile utilizatorilor şi orientate spre promovarea valorilor autentice, ca partener activ în realizarea unor ambiţioase proiecte profesionale şi culturale de anvergură naţională şi internaţională...
Cu această ocazie, aducem un omagiu deosebit tuturor slujitorilor Cetăţii de Nord a Biblioteconomiei Naţionale şi apreciem inalt managementul performant, profesionalismul, creativitatea, deschiderea spre inovaţie, perseverenţa şi dăruirea cu care vă implicaţi în realizarea misiunii asumate de instituţie şi în modernizarea întregului domeniu profesional.
Primiţi felicitările noastre pentru cei 70 de ani împliniţi şi cele mai sincere gânduri şi urări de bine pentru următorii 70 şi mai mulţi ani!

A urmat mesajul de felicitare din partea bibliotecilor universitare: Biblioteca Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice; Biblioteca Științifică  a ASEM; Biblioteca Științifică Medicală USMF „Nicolae Testemițanu”; Biblioteca Centrală a USM; Biblioteca Tehnico-Științifică a Universității Tehnice a Moldovei; Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei; Biblioteca Universității de Stat de Educație Fizică și Sport; Biblioteca Academiei de Administrare Publică; DIB ULIM; Biblioteca Științifică a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”; Biblioteca Republicană Științifică Agricolă a Universității Agrare de Stat din Moldova rostit de Zinaida Stratan, director Biblioteca Tehnico-Științifică a UTM.

Cu ocazia celei de-a 70-a aniversări, ne exprimăm consideraţia, admiraţia şi preţuirea pentru succesele Bibliotecii dumneavoastră, pentru profesionalism, perseverenţă, dezvoltare şi deschidere.
Aveţi un rol important ca biblioteca universitară, Centru Metodologic, filială a ABRM care răspunde continuu schimbărilor fundamentale în contextul infodocumentar contemporan.
Contribuţia dumneavoastră este considerabilă în crearea unei imagini  ample, pozitive şi de succes a Bibliotecii cu o experienţă bine conturată şi prezenţă notorie în domeniul publicaţiilor de specialitate cu locuri onorabile la concursurile profesionale.
Ca instituţie reprezentativă aţi reuşit să vă definiţi propria identitate, dar şi să contribuiţi la definirea identităţii culturale naţionale.
Iniţiativele biblioteconomice din Capitala de Nord produc progrese şi provocări emergente în mediul profesional  la nivel naţional.
Vă dorim să fiţi puternici, să creşteţi în împliniri, să ne oferiţi în continuare produse şi servicii culturale şi informaţionale de înaltă calitate."
Mesajul Nataliei Cheradi, director adjunct Biblioteca Ştiinţifică ASEM:

Eu admir echipa Dvs, am avut mai multe conexiuni şi în cadrul instruirii profesionale și în cadrul proiectelor la care am lucrat împreună. Întotdeauna am remarcat echipa Dvs bine consolidată, foarte performantă și eficientă. Cred ca aceasta se datorează managementului. Mă întreb mereu prin ce se deosebește acest model al Bibliotecii USARB, în care fiecare persoană este și purtător puternic al brandului USARB. Eu zic, că e  un fel de model de management japonez, pentru că, în primul rînd, externalizează foarte bine idei,  traseul de implementare fiind foarte scurt.
Eu cred că nicio bibliotecă nu se adaptează aşa de ușor la condițiile mediului extern. În toate crizele care acum există, toți factorii care au putere de influență (factorii economici, financiari, politici și culturali), au strategii de adaptare. Chiar Vă invidiem că aveți acest model şi  vom încerca şi noi să-l preluăm şi să-l promovăm Și încă un moment foarte important - componenta comunicării este foarte, foarte puternică și, probabil, cea mai performantă în această țară."
 Mesajul Iuliei Tătărescu, şef serviciu Biblioteca Republicană Științifică Agricolă a Universității Agrare de Stat din Moldova:

Va spun sincer, că Biblioteca Dvs. este întotdeauna prima. Apare un germene al unei idei şi de-acum a doua zi o găsești implementată la Biblioteca din Bălți.
Vă felicit cu așa un director, care-și pune pe altarul Bibliotecii  nu numai cunoștințele dar și sănătatea, inima și  dragostea. Îi doresc multă sănătate Dnei și Dvs. pentru că un manager performant e bine, dar fără colectiv ce face el."
Mesaj de felicitare din partea Echipei Departamentului Informaţional Biblioteconomie al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, director Irina Cerneauscaite, consilier Ludmila Corghenci.
„Noi, bibliotecarii de la Departamentul Informaţional Biblioteconomie al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, considerăm că sunteţi o Instituţie care trăieşte activ... Aveţi un Prezent activ, nu uitaţi să valorificaţi şi bunul din Trecut, şi mai ales gândiţi Strategic, gândiţi pentru Viitor...
Succesul Dvs., vizualizat şi apreciat în comunitatea servită, dar şi în comunitatea profesională, este rodul unei Echipe de Buni Profesionişti, care iubesc munca, respectă domeniul şi tradiţiile instituţiei. Este o Onoare pentru noi să colaborăm fructuos în domeniul schimbului de publicaţii, participări la reuniuni profesionale, a fi prezenţi în paginile prestigioaselor Dvs. publicaţii de Biblioteconomie şi Ştiinţe ale Informări.
Admirăm Capacitatea prezentă la toţi Bibliotecarii Universitari Bălţeni de a acumula cunoştinţe şi deprinderi, de a implementa experienţele relevante instituţiei, de a învăţa continuu! Aveţi o „sete" profesională de invidiat!
Pentru Bibliotecarii de la DIB, Biblioteca Universitară Bălţeană este reliefată, în primul rând, prin Dimensiunea Umană, care se materializează în resurse reprezentative, spaţii incomparabile, servicii şi produse apreciate.
Avem ce învăţa şi prelua de la Bunii şi înţelegători Colegi Bălţeni, maturi din punct de vedere profesional, deschişi comunicării şi flexibili!
Cu prilejul frumoasei aniversări venim către Distinşii noştri Colegi de la Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A. Russo" din Bălţi cu urări de activitate profesională prosperă şi realizări de referinţă în calitate de Leader Biblioteconomic!
Noi, cei de la DIB, dorim să fim în continuare „inter-dependenţi" profesional! Alături de Dvs., să fim susţinuţi şi sprijiniţi de către factorii decidenţi, comunitatea servită şi cea profesională!"

  Mesajul Directoarei Rodica Sobieski-Camerzan de la Biblioteca  Academiei de Administraţie Publică a Guvernului Republicii Moldova:
„În acest superb miez de toamnă Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” face un frumos bilanţ academic, marcînd aniversarea a 70-a de la fondare.
Cu acest deosebit prilej, primiţi sincere felicitări pentru performanţele ştiinţifice şi  educaţionale atinse. Venim cu sentimente de admiraţie şi consideraţie pentru remarcabila evoluţie info-documentară şi educaţională realizată de către colegii noştri. Adresăm un omagiu aparte tuturor colaboratorilor  bibliotecii, care prin înaltul profesionalism, căldura sufletului şi dăruirea de sine, fiind promotori ai spiritului bălţean în lumea cărţilor, au reuşit să-și asigure o imagine pozitivă şi să se afirme ca un centru cultural şi educaţional ce oferă acces liber la informaţie, studiu, documentare şi delectare tuturor rezidenţilor, promovînd valorile naţionale şi universale.
Apreciem performanţele obţinute de către echipa de profesionişti ai bibliotecii care este dirijată cu înaltă măiestrie profesională  şi vocaţie managerială  de către Dumneavoastră – distinsă directoare, care cu talent motivaţi şi valorificaţi potenţialul echipei spre obţinerea succeselor relevante în dezvoltarea durabilă a bibliotecii universitare.
Suntem alături de Domniile Voastre în aceste momente aniversare şi Vă dorim din suflet sănătate, prosperitate, bunăstare, realizări notorii în nobila Dumneavoastră activitate. La mulţi ani! Vivat! Crescat! Floreat!”

Cuvinte de felicitare au mai rostit Ecaterina Scherlet, director Biblioteca Științifică a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”; Victoria Toma, director Biblioteca Universității de Stat de Educație Fizică și Sport.
Sesiunea de comunicări a captat atenția publicului prin prezentările: Colecţiile  bibliografice  -  verigă de legătură între generaţii (Elena Scurtu, bibliotecar, Serviciul Informare şi cercetare bibliografică); Biblioteca universitară în contextul mutațiilor circuitelor informaționale (Victoria Toma, director, Maria Vataman, director adjunct, Biblioteca USEFS); Dialogul cultural ca determinantă a educatiei interculturale (Zinaida Ursu, sef serviciu BNC „Ion Creanga"); Reașezarea organizațională a bibliotecii universitare - chezășia eficientizării activității (Ludmila Corghenci, consilier în BID,  Stepanida Bletea, șef serviciu, DIB ULIM);  Confluenţe Bibliologice: un deceniu de apariţie (Angela Hăbăşescu, bibliotecar principal, Olga Dascal, bibliotecar  principal, Valentina Vacarciuc, bibliotecar);  Patrimoniul didactico-ştiinţific al USARB (Elena Cristian, şef serviciu, Svetlana Cecan, bibliotecar); Cercetătorii domeniului muzical-pedagogic pe itinerarul ştiinţific mondial (Elena Ţurcan, bibliotecar); Dimensiunea cultural-educativă a Bibliotecii universitare (Valentina Topalo, şef serviciu). Cu regret, nu au putut fi prezentate toate comunicările incluse în program, dar textele vor fi publicate și toți doritorii vor avea posibilitatea sa le cunoască.


Subiectele abordate au fost un bun prilej de discuții și schimb de experiență, au generat diverse idei pentru viitoare colaborări.
           Evenimentul a continuat cu lansarea lucrărilor editate de bibliotecarii USARB cu prilejul aniversării, fiind prezentate de  Elena Harconița, Directoarea  Bibliotecii. Demersul științific și editorial a inclus setul de bibliografii, dicționare, cataloage, prospecte:

  1. Universitatea de Stat „Alecu Russo” – 70 ani de instruire şi cercetare în Nordul Moldovei : indice bibliografic (1945-2015)
  2. Biblioteca Ştiinţifică USARB - 70 de ani de parteneriat în procesul educaţional: Indice bibliografic(1945-2015)
  3. Mihaluţa, Lina. Carte cu autograf şi dedicaţii : catalog 
  4. Harconiţa, Elena. Catalogul lucrărilor editate de bibliotecarii universităţii bălţene
  5. Harconiţa, Elena. Bibliotecarii universitari bălţeni : dicţionar
  6. Manifestări ştiinţifice organizate în Biblioteca Ştiinţifică   USARB în anii 2005-2015 
  7. Întruniri profesionale în Filiala BIN (Biblioteci de Învăţămînt din Nord) a ABRM : 2007-2015

Participanții la Conferință au fost invitați să viziteze expoziţiile:
o   Creaţie. Inovaţie. Performanţă: 12 octombrie – 70 de ani de la fondarea Bibliotecii Științifice USARB http://ru.calameo.com/books/0011333492314354ec31d;
o   Contribuţiile ştiinţifice ale profesorilor şi bibliotecarilor universitari    http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bsu2/contributii.pdf;
  • Istorie universitară în fotografii – 70 de ani USARB
În mapa participanţilor au fost oferite lucrări dedicate aniversării de 70 de ani de la fondarea Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți: 70 (1945-2015), Chișinău 2015, autor Iuluis POPA; Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, editura Știința 2015, care includ informații despre istoria instituției, rectorii, prorectorii, facultățile, biblioteca, cadrele didactice care au lucrat în această instituție în 70 de ani, evenimentele memorabile, deținătorii titlurilor onorifice, medaliile și alte informații din evoluția învățămîntului superior din Nordul Moldovei.  

Manifestarea științifică de la Bălți prin înalta ținută profesională și intelectuală va amplifica creșterea vizibilității bibliotecilor în societatea modernă, înscriind o nouă filă în istoria domeniului și dezvoltării biblioteconomiei naționale.
      Adresăm tuturor participanților la acest eveniment sincere mulțumiri și recunoștință pentru apreciere și susținere  profesională!
          
Elena Harconiţa, directorul Bibliotecii Ştiinţifice USARB