02 octombrie, 2015

Bibliotecarii universitari de la Bălţi în Zilele Dreptului de a Şti

Bibliotecarii universitari de la Bălţi  în Zilele Dreptului  de a Şti (28-30 septembrie) s-au informat,  audiind prezentările colegilor săi întru valorificarea colecţiilor documentare privind accesul liber la informaţie: „Dreptul la informare o are orice persoană” - Aliona Purici, Snejana Zadainov, sala de lectură nr.1 Ştiinţe socioumanistice şi economice; „Resurse electronice privind Dreptul de a Şti” – Olga Dascal, Mediateca; „Informare. Analiză. Acţiune” - Ala Lîsîi, sala de împrumut nr.1 Documente ştiinţifice, beletristică; „Accesul la orice informaţie nu poate fi îngrădit” –  Gabriela Cazacu, sala de lectură nr.4 Documente în limbi străine; „Apără-ţi dreptul la informaţie” – Valentina Topalo, CD a ONU/UE.