25 noiembrie, 2013

Diseminarea informaţiilor de la reuniunile profesionale naţionale

În cadrul şedinţei de dezvoltare profesională, Dna Lina Mihăluţă, director adjunct, a relatat despre participarea la Workshopul „Publicarea revistelor ştiinţifice în Accesul Deschis”, desfăşurat pe 25 octombrie la Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică. Organizatori: ABRM, Institutul Naţional de Cercetări Economice, Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică. Biblioteca Ştiinţifică USARB a intrat în posesia unui cadou/premiu oferit de către Asociaţia Bibliotecarilor din RM celor mai active biblioteci care s-au manifestat cu programe consistente consacrate Săptămînii Accesului Deschis.

(21-27 octombrie 2013)

Dna Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii, a informat despre participarea la Conferinţa ştiinţifică internaţională „Biblioteca Ştiinţifică – pilon spre edificarea societăţii cunoaşterii”, din 30 noiembrie 2013, organizată în cadrul Salonului Internaţional de Carte Ştiinţifică şi Didactică, ediţia a II-a în perioada 28 octombrie – 1 noiembrie 2013 la Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Respectiva ediţie a Salonului a fost dedicată aniversării a 85 de ani de la fondarea Bibliotecii Ştiinţifice pe lîngă Comitetul Ştiinţific Moldovenesc şi a 60-a aniversare de la stabilirea ei ca Bibliotecă Ştiinţifică Centrală a Academiei de Ştiinţe a Moldovei. În cadrul conferinţei, Dna directoare a prezentat comunicarea Rolul inovaţional al bibliotecii universitare în mediul educaţional modern.