14 iunie, 2023

Final Şcoala de Vară 2023

La Biblioteca Ştiinţifică USARB a finalizat cursul de instruire profesională pentru bibliotecari din cadrul Şcolii de Vară 2023, coordonator Mihaela Staver, perioada de desfăşurare 05-12 iunie 2023.

Încheierea cursului de formare marchează sfârșitul unei etape de formare, iar bibliotecarii universitari bălţeni sunt deschişi să-şi dezvolte abilitățile și să învețe în mod continuu, participând la ateliere, conferințe și alte evenimente relevante pentru domeniu. O comunitate puternică este cea, în care mai multe persoane manifestă gândire critică, spirit de inițiativă şi implementează idei inovaţionale.

Programul a inclus 19  prezentări și aplicații practice, iar participanţii, 37 de bibliotecari, şi-au aprofundat competenţele digitate fiind implicaţi în studierea şi aplicarea produselor informaţionale moderne.

Cei 18 formatori ai Şcolii de Vară 2023 au prezentat subiecte relevante, oferind cunoștințe și noi abilități ce vor fi implementate în activitatea profesională.

Domeniul biblioteconomiei este în continuă evoluție, iar noile tehnologii și practici apar în mod constant.

Subiectele abordate au avut ca axe de conţinut:

  • Crearea unei diagrame Venn – Mihaela Staver;
  • Noi instrumente online utile de îmbunătățire a serviciilor pentru utilizatori BŞ a USARB – Veronica Barbăroş;
  • Principii de bază privind (crearea/prezentarea) referinţelor bibliografice a documentelor electronice conform SM ISO 690:2022 Informare şi documentare. Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea resurselor de informare (în vigoare din data de 06.04.2022) – Anna Nagherneac, Aculina Mihaluţa;
  • Evaluarea finală.

Școala de vară a însemnat un impact semnificativ pentru bibliotecari, oferindu-le oportunități valoroase de învățare, dezvoltare profesională şi bune practici.