20 aprilie, 2023

Gânduri, citate despre bibliotecă, bibliotecar, carte, lectură

Profesia de bibliotecar, de-a lungul istoriei, a fost concepută în diferite moduri în funcţie de mentalitatea epocii, interesele de lectură, gradul de utilizare a tehnologiilor informaţionale. Dimensiunea comunicativă şi relaţională a profesiei a devenit, în zilele noastre, tot mai importantă. Astfel, bibliotecarul reprezintă elementul strategic de care depinde reuşita bibliotecii.