28 martie, 2023

Ora de informare pentru bibliotecarii BŞ a USARB

Bibliotecarele Ala Lîsîi (coordonator), Veronica Barbaroş, Lilia Iavorscaia, Elena Ţurcan, Natalia Luchianciuc şi Olga Dascal au prezentat colegilor achiziţiile recente din colecţia BŞ USARB din lunile ianuarie-februarie 2023 în cadrul Orei de informare bibliografică. Au fost trecute în revistă atât resurse informaţionale tipărite, cât şi cele electronice, ce conţin o multitudine de informaţii din diverse domenii.

Bibliotecarii au fost invitaţi să se informeze şi cu alte achiziţii din colecţia BŞ USARB, consultând expoziţiile din subdiviziunile secţiei de Relaţii cu publicul, precum şi din Centrul de Informare şi cercetare bibliografică.