28 octombrie, 2022

Conferința națională „Știința Deschisă în Republica Moldova”, ed. II

Lina Mihaluţa, directoarea adjunctă a Bibliotecii Ştiinţifice USARB a participat în data de 27-28 octombrie 2022, la Conferinţa naţională „ȘTIINȚA DESCHISĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA”, ediția a 2-a, eveniment organizat în cadrul Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis la Informaţie.

Știința Deschisă reprezintă o nouă abordare a modului în care se efectuează și se organizează cercetarea științifică, bazată pe cooperare și pe noi căi de difuzare a cunoștințelor, utilizând tehnologiile digitale și instrumente noi de colaborare.

Agenda evenimentului s-a axat pe explorarea provocărilor și oportunităților emergente cu impact asupra comunității științifice din Republica Moldova pentru a răspunde noii paradigme a Științei Deschise.

Evenimentul a fost organizat de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, în parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova, în cadrul Proiectului „Stimularea angajamentului Republicii Moldova în Știința Deschisă: suport metodologic și aplicativ”. La Conferință au participat cercetători, bibliotecari, editori, practicieni.