22 martie, 2022

Cursuri de formare profesională de scurtă durată

Bibliotecarii universitari bălţeni: Ludmila Răileanu, Varvara Ganea, Adella Cucu participă la cursul de formare profesională „Tendințe moderne în activitatea infodocumentară” (10 credite), organizate de Centrul Formare Continuă al Universității de Stat din Moldova. 

Cursul a luat start în data de 14 martie şi se desfășoară: online pe platformele ZOOM şi GOOGLE MEET. Cursanţii vor audia modulele: Organizarea procesului de formare; Cultura organizațională; Leadership și comunicare în bibliotecă; Metode și tehnici de promovare a bibliotecii; Cadrul legislativ al activității bibliotecilor din RM; Creativitatea, servicii inovatoare online de bibliotecă; Managementul animațiilor culturale în bibliotecă; Modificări în CZU. CZU online; Utilizarea cataloagelor electronice pentru prestarea serviciilor de bibliotecă.

Bibliotecarii universitari bălţeni la cursuri de formare profesională de scurtă durată