17 iunie, 2021

Şcoala de vară 2021 la BŞ USARB

În perioada 11-16 iunie 2021, la Biblioteca Ştiinţifică USARB s-a desfăşurat cursul de instruire pentru bibliotecari Şcoala de Vară 2021, coordonator Mihaela Staver.

Ţinând cont de prioritățile anului 2021 și în funcție de situația reală, ca urmare a pandemiei, tema Şcolii de vară din anul 2021 a fost „Tehnologiile informaționale în activitatea bibliotecilor - imperativul supraviețuirii”. Obiectivele principale s-au axat pe următoarele subiecte: dezvoltarea noilor competenţe în TIC, aplicarea instrumentelor de comunicare online, extinderea culturii digitale.

Programul a inclus prezentări și aplicații practice. Au participat 37 de bibliotecari, care şi-au aprofundat competenţele digitate, fiind implicaţi în studierea şi aplicarea produselor informaţionale moderne în cadrul a 8 module: Cum utilizăm aplicația Zoom; Elaborarea materialelor de promovare a Bibliotecii Ştiinţifice USARB cu aplicaţia Canva; Google Meet – instrument eficient de comunicare online; Indexarea literaturii, în care este exprimată acţiunea de Influenţă; Explorați și creați cu OER Commons – o bibliotecă digitală publică cu resurse educaționale deschise; Portalul Digital Commons Network (DCN); Instruirea și cercetarea pe platforma Oficiului pentru Publicații al Uniunii Europene; Creşterea vizibilităţii publicațiilor cu ID-ul ORCID, realizat de 9 formatori.


Ca o ilustrare a evaluării cunoştinţelor, la finalul programului a fost realizat feedbackul ce a inclus un Chestionar de evaluare a Cursului de instruire Şcoala de Vară, 11-16 iunie 2021, totodată, au fost înmânate Certificatele de formatori şi de participare la Şcoala de Vară.