13 mai, 2021

Trainingul „Aspecte teoretice și practice privind protecția datelor cu caracter personal”

Lina Mihaluţa, director adjunct al Bibliotecii Ştiinţifice USARB şi Ludmila Răileanu, şef Secţie de Relaţii cu publicul au participat în data de 12 mai 2021 la trainingul „Aspecte teoretice și practice privind protecția datelor cu caracter personal” care a fost promovat în cadrul Centrului de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării din cadrul BNRM, trainer Sergiu BOZIANU, expert în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Informaţia prezentată a pus în vizor aspecte legate de: datele cu caracter personal; subiectul datelor cu caracter personal; condițiile de conformitate și securitate la prelucrarea datelor cu caracter personal; operatorul datelor cu caracter personal și persoană împuternicită de către operator; temeiurile legale de prelucrarea datelor cu caracter personal; răspunderea pentru încălcarea principiilor de protecție a datelor cu caracter personal; drepturile subiecților de date cu caracter personal.

Cunoștințele asimilate de către participanţii din cadrul acestui training au fost evaluate prin chestionarul difuzat care a inclus întrebări asupra subiectului tratat.