30 martie, 2021

O nouă sesiune de dezvoltare a competenţelor profesionale

Formarea profesională continuă are drept scop dezvoltarea generală a personalităţii, sprijinirea şi asimilarea valorilor culturale, ştiinţifice, naţionale şi universale, actualizarea cunoştinţelor sau obţinerea de noi cunoştinţe. Luni, 29 martie 2021, bibliotecarii BŞ USARB au participat la o oră de Formare profesională continuă care s-a axat pe subiectul Mixul de Marketing în Bibliotecă - ce este şi cum se aplică

Formabilii au fost familiarizaţi cu noţiunile de Marketing, necesitatea strategiei de marketing pentru supraviețuirea bibliotecii în era informației, conceptul de mix de marketing, necesitatea utilizării celor patru aspecte (4P) importante ale activităţii de marketing (produsul, preţul, plasament şi promovarea). 

Scopul întrunirii a fost de a contribui la sporirea gradului de cunoaștere a noţiunilor de marketing, mix de marketing, identitate virtuală şi reproiectarea serviciilor Bibliotecii, pentru a face față erei tehnologiei informației, a perioadei de pandemie şi studierii la distanţă.

Bibliotecile trebuie să își reorienteze atenția spre managementul relațiilor cu utilizatorii şi furnizarea diversificată a informaţiilor către utilizatori, prin îmbunătățirea serviciilor prestate.