29 ianuarie, 2021

Schimbarea – element de bază în universul infodocumentar

În fiecare epocă se discută despre vechi şi nou, despre tradiţional şi modern, despre conservatorism şi schimbare, astfel, omenirea descoperă, încontinuu, noi procedee de învăţare şi cunoaştere şi diverse modele de lucru. Fiecare generaţie trece şi participă la schimbare pentru a evoluţiona şi cuceri culmi înalte. În această ordine de idei, putem menţiona, cu certitudine, că „Schimbarea este motorulul etern al societăţii, dar conţinutul proceselor este etern diferit” (Ion Stoica).
STOICA, Ion. Sensul schimbării în Universul Infodocumentar

Astăzi, schimbarea înseamnă, ieşire din rigiditate, găsirea unor soluţii, ea înviază speranţe, făgăduind performanţă şi calitate. Caracteristicile şi dimensiunile acestor cerinţe sunt determinate de epocă, implicarea socio-profesională, condiţia subiecţilor, nivelul şi performanţele tehnologiilor utilizate şi, totodată, de fundamentele informaţionale ale sistemului educativ.

În secolul al XXI-lea, informaţia a devenit un univers dinamic, cu o mare diversitate de conţinuturi şi forme, copleşitor din punct de vedere cantitativ, predominant în raporturile cu schimbarea şi calitatea din toate domeniile de activitate. Informaţia constutuie elementul de forţă al sistemului infodocumentar, bazat, concomitent, pe unitate şi pe diferenţiere.

Fără informaţie realitatea este condamnată la degradare şi dezarticulare, iată de ce un rol decisiv în societate le revine bibliotecilor, ele fiind principalele instituţii ce păstrează, diseminează şi o transmit generaţiilor în creştere.

În acest context, pentru a continua să cunoaştem mai multe despre Cercetărea Infodocumentară, Vă propunem să cercetaţi şi să analizaţi lucrarea achiziţionată recent în colecţia Bibliotecii Ştiinţifice USARB: STOICA, Ion. Sensul schimbării în Universul Infodocumentar. Constanţa : Ex Ponto, 2009, în paginile căreia sunt abordate mai multe aspecte ce pun în lumină valoarea şi enigmele Universului Infodocumentar.