23 noiembrie, 2020

Bibliotecarii bălţeni în revistă română editată de despărțământul Astra „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi

Felicitări bibliotecarilor bălţeni: Aculina Mihaluţa, dr. adjunct şi Elena Cristian, şef serviciu cu publicarea articolului Colecţia particulară Mircea Filip – componentă a patrimoniului Bibliotecii Ştiinţifice USARB, în Revista Română, nr. 3-4 (101-102), toamna-iarna 2020. 

Revista Română este prima revistă publicată în limba şi literatură română, care a apărut (apoi încetându-și publicarea) de mai multe ori, în mai multe serii, între 1861 și prezent. Întemeietorul a fost A. I. Odobescu. Revista Românilor de pretutindeni, inițiată de un grup format din Areta Moșu, Ioan Caproșu, Cătălin Ciolca, Ion Nuță, Liviu Papuc, Claudiu Paradais, Valeriu Rusu și Nicolae Turtureanu, revistă milita pentru „cultivarea minții și a inimii românilor, a limbii și literaturii lor”.

În colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice USARB sunt integrate şi colecţii particulare în 39 383 u.m., unele din documente având statut de unicat, organizate în acces liber în serviciul Comunicarea colecţiilor. Programe infodocumentare. Marketing.

În 2016, în patrimoniul BŞ USARB, prin intermediul Asociaţiunii ASTRA, Despărţământul „Mihail Kogălniceanu” Iaşi, preşedinte Areta Moşu, au fost achiziţionate ca donaţie documente din Colecţia Profesorului Mircea Filip (1930-2015). Colecţia „Mircea Filip” cuprinde peste 1.300 de documente în 1.200 de titluri în limbile română, franceză, rusă, engleză, italiană etc. şi include materiale de limbă şi de literatură română, beletristică, studii de geografie, tratate de istorie, informaţii despre arta plastică românească modernă, economia europeană, logica raţionamentului economic, guvernanţa corporativă, elemente de tehnologie hotelieră şi restaurante, strategii de marketing bancar, comunicare şi negocieri în afaceri. În anul 2020 colecţia Mircea Filip a fost îmbogăţită cu noi documente din partea familiei, a şoţiei Cezara Mucenic.

Valorificarea şi promovarea Colecţiei „Mircea Filip” are ca obiectiv principal sensibilizarea utilizatorilor faţă de importanţa comunicării, gestionării şi păstrării patrimoniului deţinut.