05 decembrie, 2019

Revista Научные и технические библиотеки

Dragi bibliotecari, Vă îndemnăm să studiaţi articolele din revista Научные и технические библиотеки, pentru a fi la curent cu tendinţele majore în activitatea şi dezvoltarea bibliotecilor din învăţământ şi promovarea bibliotecilor electronice. BŞ USARB este abonată la această publicaţie în serie din anul 1970. Arhiva numerelor revistei le puteţi vizualiza aici.

În nr. 4 (2019), al revistei regăsim articolul autoarei Свергунова Н. М. Библиотеки в блогосфере: современные тенденции, în care sunt trecute în revistă informaţii ce ţin de numărul de bloguri de bibliotecă pentru anii 2010-2017 şi 2016-2018. În acelaşi timp, autoarea susţine că, informaţiile actulaizate în Bloguri (în ciuda numărului relativ mic de abonați) sunt destul de active.


În nr. 5 (2019) al publicaţiei în serie autorii Болдырев П. А., Ряховских С. Н., Мызина С. В. Научно-образовательная открытая электронная библиотека Оренбуржья как часть национального информационного ресурса, oglindesc asigurarea accesului deschis la informații științifice și educaționale și creșterea vizibilității internaționale a bibliotecilor electronice deschise (depozite) regionale. Drept exemplu au fost luate DOAJ (Directoriu Accesului Deschis la reviste) şi arXiv (Acces deschis la 1.622.905 publicații electronice în domeniile fizicii, matematicii, informaticii, biologiei cantitative, finanțelor cantitative, statisticii, ingineriei electrice și sistemologiei, precum și economie).

Втюрина  Н. В. în articolul Электронные библиотеки как ресурсная база для обеспечения учебной и научной деятельности университета, revista nr. 6 (2019), susţine că odată cu dezvoltarea activă a învățământului la distanță, este necesar să le oferim studenților acces la o gamă largă de resurse electronice, baze de date, biblioteci digitale în susţinerea învăţării.

Nr. 7 (2019) al revistei prezintă articolul Электронно-библиотечная система как средство саморазвития студентов цифрового поколения Z (на примере изучения курса «Основы вожатской деятельности»), autori: Г. Григорьев В. А., Шабунина Ю. М., Царапкина, Н. В. Дунаева, în care sunt identificate trăsăturile socio-psihologice ale generației Z, generaţia care cercetează, studiază și analizează utilizând doar un simplu click, tind să contopească viața profesională și viața personală, tehnologia face parte din ADN-ul lor, sunt  hipermobi, nu scriu de mână şi posedă creativitate și vioiciune a gândirii.