21 iunie, 2018

BŞ USARB la Simpozionul Științific Internațional VALORI BIBLIOFILE – 2018


În zilele de 14-15 iunie 20I8, Elena Cristian, şef serviciu Dezvoltarea şi prelucrarea resurselor informaţionale la BŞ USARB, a participat la Simpozionul Științific Internațional „VALORI BIBLIOFILE” – 2018, ediția a XXVII-a, Politici de prezervare a patrimoniului în cadrul instituțiilor infodocumentare.
Evenimentul  a fost organizat de  Biblioteca Națională a Republicii Moldova  în colaborare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Liga Bibliotecarilor din Republica Moldova „Alexe Rău”, Societatea Științifică de Bibliofilie și Ex-libris „Paul Mihail” din Moldova. Programul a inclus depuneri de flori la monumentul scriitorilor Vasile Alecsandri şi Mihai Eminescu. Lucrările simpozionului au fost structurate în două secțiuni, Secțiunea I - Politici de prezervare a patrimoniului documentar, Secțiunea  II - Conservarea, restaurarea documentelor patrimoniale. În cadrul simpozionului a  fost  inaugurat primul  Muzeu al Cărţii în ţara noastră, la bază fiind colecţiile speciale ale BNRM ce constituie azi peste 30 mii de unităţi materiale.
La lucrările simpozionului au participat cercetători, istorici, biblioteconomiști, restauratori şi conservatori din Republica Moldova și de peste hotare.

În  deschiderea  simpozionului un  cuvânt de salut au rostit  dl Iurie Colesnic, istoric literar, politician și scriitor din Republica Moldova şi Elena Pintelei, directorul general al BNRM.
În prima secţiune au fost prezentate şapte  comunicări, axate pe subiectele ce ţin de prezervarea şi valorificarea patrimoniului documentar ca: Biblioteca Națională a Republicii Moldova în contextul Anului European al patrimoniului; Preocupări de prezervare de-a lungul istoriei; Programul Instituțional de Conservare: modele, priorități, posibilități. Cazul BCU „Mihai Eminescu”, Iași; Prezervarea şi promovarea valorilor bibliofile în biblioteca universitară din Bălţi; Acte basarabene în limba română în colecții de patrimoniu (secolul al XIX-lea); Distrugerea cărților în timpul epurării bibliotecilor în România (1945-1955);  Pașaportizarea colecției de bibliotecă.

  Secţiunea Conservarea, restaurarea documentelor patrimoniale a inclus opt comunicări cu numeroase contribuţii teoretice şi practice, privind modelele de  restaurare a documentelor patrimoniale: Conservarea patrimoniului cultural în era digitală: cazul colecțiilor speciale din Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași;  Conservarea prin digitizare a patrimoniului documentar deținut de Muzeul Național de Istorie a Moldovei; Conservarea şi restaurarea documentelor în Biblioteca Naţională a Republicii Moldova: experienţe, instruiri, stagii de formare; Restaurarea Apostolului de la Blaj, 1802: studiu şi metode aplicate; Metodele de conservare aplicate documentelor din cadrul Bibliotecii Ştiinţifice Medicale a USMF „Nicolae Testemițanu”; Conservarea documentelor în Arhiva Națională a Republicii Moldova; Restaurarea fondului registrelor metricale ale parohiilor ortodoxe din Basarabia, anii 1810-1914; Restaurarea unor gravuri din patrimoniul Muzeului Național de Artă al Moldovei ale artistului francez Bernard Picart (1673-1733).
Doctorul în istorie Maria Danilov a donat BŞ USARB volumul Carte şi Cenzură în Basarabia (1912 – 1917), Chişinău : Epigraf, 2018, cu autograful autorului, Pentru Colecţia Bibliofilă a Universităţii Bălţene. Simpozionul VALORI BIBLIOFILE”– 2018, ed. a XXVII-a.
Participanţii–prezentatori de comunicări au intrat în posesia unui Testimoniu pentru promovarea viziunilor şi realizărilor profesionale ce ţin de conservarea, prezervarea, salvgardarea şi valorificarea patrimoniului cultural. De asemenea,  BNRM  a donat tuturor participanţilor publicaţiile: Muzeul cărţii (2018), Patrimoniul suntem noi (2018), Valori bibliofile. Simpozionul Ştiinţific Internaţional, ediţia a XXVII-a (2018).