05 iulie, 2018

Şcoala de Vară la Biblioteca Ştiinţifică USARB. 2018


La 5 iunie 2018 a început Şcoala de Vară a bibliotecarilor USARB, în baza informaţiilor şi cunoştinţelor obţinute în cadrul proiectelor internaţionale: LNSS - Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor în Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar şi reformarea bibliotecilor, Programul ERASMUS +, Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova Finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România.

Lina Mihaluţa, director adjunct, a relatat despre importanţa acestui curs pentru dezvoltarea şi modernizarea competenţelor bibliotecarilor USARB, a prezentat programul care se axează pe predarea unor subiecte actuale. Obiectivele principale au fost orientate pe dezvoltarea noilor competenţe în TIC, extinderea culturii digitale, aplicarea instrumentelor online la predarea cursului Bazele Culturii informaţiei etc. Agenda de instruire a inclus subiecte importante care vin să motiveze predarea calitativă a cursului de cultura informaţiei, sa faciliteze prestarea unor servicii relevante utilizatorilor, să perfecţioneze portofoliul electronic educaţional al bibliotecarului USARB.

În cadrul Şcolii de Vară BŞ USARB bibliotecarii au consolidat cunoştinţele în vederea utilizării instrumentelor bibliometrice contemporane: Google Scholar, Publish or Perish, e-Library, IBN; facilităţile softurilor de evaluare a cunoştinţelor Kahoot, soluţii pentru prezentări interactive în PowerPoint cu Hypersay, organizarea referinţelor şi citărilor în softuri electronice, au creat tutoriale online în Loom - Software de înregistrare a ecranelor și video; au navigat pe Platforma Research4Life şi au creat conturi personalizate în baze de date bibliometrice.