16 martie, 2018

Bibliotecarii USARB la şedinţa de dezvoltare profesionala

La şedinţa de dezvoltare profesională din 15 martie a.c., au fost prezentate şi discutate câteva subiecte relevante pentru optimizarea proceselor tehologice în Bibliotecă:


Instrumentele necesare în descrierea bibliografică a resurselor informaţionale. Varvara GANEA, bibliotecar, Serviciul Dezvoltarea şi prelucrarea resurselor informaţionale.

Clasarea resurselor informaţionale în structura clasei 8 Limbi. Lingvistică. Literatură: cazul BŞ USARB. Lilia UCRAINEŢ, bibliotecar, Serviciul Dezvoltarea şi prelucrarea resurselor informaţionale.

Modalităţi de securitate a resurselor electronice în BŞ USARB. Igor AFATIN, director adjunct, Centrul Informatizare şi activităţi în reţea.

Directoarea Bibliotecii, Elena Harconiţa, a menţionat importanţa temelor abordate şi a mulţumit colegilor pentru efortul, calitatea lucrărilor şi eficienţa profesională.