26 iunie, 2017

Ședință de monitorizare a Proiectului LNSS, Programul Erasmus+

Pe 23 iunie 2017 la Biblioteca Ştiinţifică a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, a avut loc Ședința de monitorizare a Proiectului Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova şi Belarus prindezvoltarea personalului de bibliotecă şi reformarea bibliotecilor, ProgramulErasmus + Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior (2015–2018) cu participarea Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova, Oficiul Național Erasmus+ în Moldova, Claudia Melinte și Cristina Gherman.

Mesajul de salut din partea Rectoratului l-a rostit Dr. Nelly Amarfii-Railean, prorector pentru Relaţii Internaţionale USARB, care a accentuat importanţa participării în proiecte internaţionale, plusvaloarea şi beneficiile pe care le aduc instituţiilor şi fiecărui angajat.
Claudia Melinte, coordinator al proiectului, Oficiul Național Erasmus+ în Moldova, a expus obiectivele monitorizării, mentionând faptul că monitorizarea pe teren a proiectului nu este un exercițiu de control, ci de a oferi ajutor, încredere, este un suport pentru buna derulare a proiectului. 

Un alt moment important al monitorizării este de a evidenția și promova bunele practici din cadrul proiectului, utilizarea şi explorarea tuturor facilităților în timpul care a mai rămas până la finalizare (1,5 ani) prin discuții, întrebări şi acţiuni. Este important ca toate problemele, dificultățile, temerile să fie expuse și transmise coordonatorului de la Bruxelles.
Rodica Sobieski-Camerzan, director BȘ AAP, în comunicarea Implementarea Proiectului LNSS: activități și realizări, a prezentat istoricul derulării Proiectului, partenerii, exprimându-și satisfacția de colaborarea bună cu partenerul de proiect BȘ USARB. A trecut în revistă, scopul, obiectivele, impactul și relevanta proiectului, mobilitățile și impactul activităților de instruire, elaborarea/testarea Curriculumul modulului pilot 3. Management esențial și abilități transferabile pentru bibliotecari.
Elena Harconița, director BȘ USARB, în comunicarea Proiectul LNSS – factor important în adoptarea schimbărilor, a evidențiat importanța Proiectului pentru ridicarea bibliotecilor-participante la standardele educaţionale şi profesionale internaţionale prin faptul că propune şi dezvoltă Programe de calitate privind dezvoltarea personalului de bibliotecă şi într-o manieră profundă, în condiţia absenţei finanţării naţionale, regionale şi locale. A contorizat activităţile de Proiect în cadrul pachetelor de lucru, mobilitățile, prezentarea/testarea Curriculumului Modulului pilot 8. Politica de dezvoltare a colecţiilor bibliotecii, vizibilitatea Proiectului (sit-ul USARB, sit-ul pagina Proiectului, sit-ul Ministerului Educaţiei, rețele sociale, comunicări în cadrul colocviilor, articole în publicații de specialitate, materiale promoționale).

Rapoartele privind organizarea LIBRARY NATIONAL AWARENESS DAY - 2017 la Academia de Administraţie Publică și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, au fost prezentate de Silvia Dulschi dr., conf., șef Direcție știință și doctorat, AAP și Aculina Mihaluţa, dir. adjunct BŞ USARB. Ziua de 3 mai 2017 a încheiat festivităţile consacrate Zieli Bibliotecartului - Zilei Naționale de Sensibilizare privind Bibliotecile, fiind sărbătorită la nivel de Guvern cu participarea Viceministrului Culturii Igor Şarov. În biblioteci au fost desfăşurate diverse activități consacrate Cărţii, Lecturii, Bibliotecii şi Bibliotecarului.
Cu impresii de la Trainingul Limba Engleză pentru scopuri specifice (ESP): cunoştinţe si abilităţinoi au venit bibliotecarele USARB, participante la Trainingul din 5-6 iunie 2017 - Gabriela Cazacu, Gherda Palii, Tatiana Pogrebneac, care au au vorbit în limba engleză, demonstrând dexterităţile linguale şi de prezentare în public. 
Ședința a continuat cu Sesiunea de întrebări și răspunsuri, discuții pe marginea implementării proiectului la BȘ AAP și BȘ USARB. Reprezentanții Erasmus+ și membrii echipei de implementare a proiectului au discutat succesele dar și întrebările apărute pe perioada de referință (1,5 ani): produsul final al Proiectului; expertizarea Curriculumului; utilizarea resurselor disponibile; renunțarea la softul planificat în favoarea unor echipamente necesare; recomandări privind continuarea/lansarea Proiectului la nivel national; aplicarea la noi proiecte Erasmus+; realizarea unor întâlniri la Oficiul Naţional Erasmus+ în Moldova cu contabili și invitați ai Ministerului Finanţelor privind soluționarea diverselor situații financiare; explicații privind modalitățile tehnice de transfer a resurselor financiare pentru parteneri; viziunea de ansamblu a partenerilor asupra modulelor Curiculumului.
Ana Bejenaru, contabilă șef la USARB a relatat despre experiența pozitivă a gestionării financiare a Proiectului, a răspuns la întrebări ce vizeaza aspectul financiar al proiectului, relatii cotractuale, probleme de transfer, contul personal al proiectului, gestionarea informatizată a cheltuielilor și veniturilor.
În final, reprezentanții oficiali ai Erasmus+ Cladia Melinte și Cristina Gherman s-au arătat multumiți de mersul și rezultatele ședinței de monitoring, ideea promovării monitoringului în acest Proiect, anume la Bălți, fiind binevenită, Biblioteca Ştiinţifică având experiență deja în cîteva proiecte internaționale. S-au pus accentele și au fost apreciate bunele pracici împărtășite, punctele forte, promovarea și vizibilitatea proiectului, comunicarea eficientă și relațiile frumoase ale partenerilor de Proiect, ceea ce asigură o reușită și o bună finalitate a Proiecului, o eventuală colaborare pe viitor și în alte proiecte ERASMUS+.
Bibliotecile au fost îndemnate să profite de posibilitățile Erasmus+ pornind de la această frumoasă experiență și de a solicita partenerilor aplicarea în proiecte, contribuind la internaționalizarea universităților prin inernaționalizarea personală.
Dr. Nelli Amarfii-Railean a specificat importanța proiectelor la USARB, relațiile de conlucrare și disponibilitatea angajaților Bibliotecii care este un model nu numai pentru bibliotecile din țară dar și chiar cele europene. Musafirii Bibliotecii, ambasadori, profesori invitați din Europa sunt întotdeauna fascinați de organizarea, serviciile, personalul competent, deschis și binevoitor, Biblioteca fiind un atu al USARB.
Elena Harconița a multumit echipei de bibliotecari USARB, Rectoratului şi cadrelor didactice pentru înţelegere şi colaborare, reprezentanților Erasmus+ pentru susținere și asistență relevantă, BȘ AAP care a făcut opţiunea anume pentru partenerul de la Bălţi.

La eveniment au participat reprezentanți ai Administrației USARB, echipele de participanți în proiect ai BȘ AAP și BȘ USARB, bibliotecarii USARB.