23 mai, 2017

Editarea revistei BiblioUniversitas@ABRM.md, nr.1, 2017

ASOCIAŢIA BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
SECŢIUNEA „BIBLIOTECI DIN INVAŢĂMÂNT ŞI SPECIALIZATE”
Biblioteca Ştiinţifică USARB


Apel către membrii ABRM

Stimaţi colegi,

Solicităm implicaţiile Dumneavoastră în elaborarea conţinutului revistei electronice BiblioUniversitas@ABRM.md, nr.1, 2017,

Bibliouniversitas@ABRM.md este o revistă electronică, cu apariţie bianuală, disponibilă on-line pe site-ul ABRM şi site-ul BŞ USARB, editată de Biblioteca Ştiinţifică USARB în secţiunea „BIBLIOTECI DIN INVAŢĂMÂNT ŞI SPECIALIZATE” a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova.

Este destinată bibliotecarilor, specialiştilor în informare şi documentare, managerilor din domeniul biblioteconomic, profesorilor, studenţilor de la specialitatea Biblioteconomie şi Asistenţă informaţională, Arhivistică, tuturor tipurilor de biblioteci.

Revista este un spaţiu de comunicare profesională, care publică articole originale cu teme de interes din biblioteconomie şi ştiinţa informării privind aspecte teoretice şi practice.

Rubricile revistei evidenţiază interesele şi preocupările bibliotecilor universitare cât şi a intregului Sistem Naţional de Biblioteci din Republica Moldova:
0  PERSONALITĂŢI REMARCABILE ÎN BIBLIOTECONOMIE  
0  TEORIE ŞI PRACTICĂ 
0  INFORMATIZARE. TEHNOLOGII
0  ABRM 
0  EVENIMENTE 
0  PROFESIONALIZARE

Colegiul de redacţie este format din specialişti ai domeniului, teoreticieni şi practicieni recunoscuţi din R.Moldova şi România.
Responsabilitatea pentru corectitudinea şi exactitatea informaţiilor din articole publicate aparţine autorilor.
Articolele al căror conţinut se înscrie în aria revistei vor fi expediate redacţiei, prin e-mail, ca fişier ataşat, la adresa: elena.harconita@mail.ru, stratan.elena@mail.ru

Vă mulţumim anticipat!

Cu respect,
Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii Ştiinţifice a USARB,

tel./fax: 023152445, elena.harconita@mail.ru