01 iunie, 2016

Inaugurarea Campaniei de formare a formatorilor privind Cultura Informaţiei la BŞ USARB în cadrul proiectelor internaţionale


În data de 1 iunie, la Biblioteca Ştiinţifică USARB a avut loc inaugurarea Campaniei de formare a formatorilor privind Cultura Informaţiei din cadrul proiectului WP3 Cultura informaţiei MISISQ. Elena HARCONIŢA, directoarea Bibliotecii Ştiinţifice USARB, a prezentatat programul privind ZILELE CULTURII INFORMAŢIEI Etapa 1 (01 – 15 iunie 2016) şi a relatat despre obiectivele şi realizările în cadrul a 3 Proiecte internaţionale :


  1. Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova (Parteneriatul dintre  Norvegia şi Moldova) (2016 -2019);
  2. ERASMUS + (Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor în Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar şi reformarea bibliotecilor (2015 -2018);
  3.  MISISQ - TEMPUS – Modern Information Service for Improvement Study Quality - Servicii Informaționale Moderne pentru Îmbunătățirea Calității Studiilor (2013-2016). 

Participarea în aceste proiecte contribuie la dezvoltarea bibliotecii inovatoare ca suport pentru educație, cercetare și învățare continuă, conectarea instituţiei la tendinţele europene pentru acordarea serviciilor infobibliotecare modernizate, crearea spaţiului informaţional unic pentrumediul academic din RM. Silvia CIOBANU, Şef Serviciu Marketing. Activitate Editorială a prezentat platforma de integrare a resurselor PRIMO: prezentare și principii generale. Instruire practică în PRIMO, componenta specifică ALEPH, implementată în Republica Moldova căutare în cataloagele on-line ale altor biblioteci din ţară şi din străinătate.
Au participat bibliotecarii, inclusiv responsabili - asistenţii universitari care promovează cursul Bazele Culturii Informaţiei. 
Galerie poze aici