24 iunie, 2016

Lecturi profesionale. Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 1/2016

Colecţia de specialitate a Bibliotecii ŞtiinţificeUSARB s-a completat recent cu un număr nou al revistei Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării nr. 1/2016, revistă lunară editată de Biblioteca Naţională a României. Colegiul de redacţie este format din specialişti ai domeniului, teoreticieni şi practicieni recunoscuţi.
Revista Biblioteca este o publicaţie profesională care apare din anul 1948 şi reflectă teme de interes din domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării.

Rubrica Editorial al acestui număr publică articolul „Cultura informaţiei, un laitmotiv al profesiei de bibliotecar”, autor Cristina Popescu, conf, univ. dr, Universitatea Bucureşti, care menţionează că „Biblioteca a fost, este şi va rămîne cea care asigură asistenţa permanent şi necondiţionată pentru reala performanţă, situîndu-se neîndoielnic în triada educaţie – bibliotecă – dezvoltare”.

În articolul „Documentele electronice. Impactul acestora asupra bibliotecilor, achiziţiei de documente şi utilizatorilor lor” din rubrica Repere profesionale, autoarea Henrietta Alina Muntyan menţionează că rolul bibliotecarului a devenit foarte important, acesta nemaifiind un simplu „mînuitor de informaţie”, ci un documentarist, care trebuie să-i îndrume pe utilizatori spre acele resurse care să îi satisfacă, de unde şi sintagma „Ask a librarian!”.
        Rubrica Viaţa Bibliotecarilor oferă informaţii despre Filiala Biblioteca Omnia la 25 de ani de la înfiinţare, autori D. Ghiţă, R. Chioralia, C. Constantin. Despre noile prevederi europene în materie de achiziţii publice ne vorbeşte Nicoleta Rahme în rubrica Metodologie. Legislaţie. Sinteze.

Revista mai include rubricile Patrimoniu ce relatează despre valorificarea colecţiilor, valori  bibliofile, Meridian bibliologic ce include articole despre deverse personalităţi, evenimente şi  Galaxia Gutenberg cu calendare  biblioteconomice, recenzii, dezbateri. 

       Revista Biblioteca se adresează tuturor bibliotecarilor aducînd în prim plan fenomenul biblioteconomic.


                                     Mihaela Staver, bibliotecar principal,
 Serviciul Cercetare. Asistenţa de specialitate,