13 mai, 2016

Şedinţa Clubului BiblioSpiritus consacrată lui Alexe RĂU, regretat biblioteconomist şi mare om de cultură

Pe 5 mai,  în şedinţa Clubului BiblioSpiritus, bibliotecarii universitari au continuat Medalionul consacrat lui Alexe RĂU, regretat biblioteconomist şi mare om de cultură.

Lecturile profunde ale operei literare şi filosofice, au generat prezentările, recitalul de poeme şi interpretări muzicale  din creaţia  scriitorului:  
Alexe Rău Un fir cu plumb atîrnat de un lucru fragil si înaripat - Diana Găină
Alexe Rău Dialoguri Polina Spînu
Vino, muzică: „Tîlcuri vechi” spre innoirea vieţii  – Elena Ţurcan
Nu sînt împărat şi nici proletar  - Elena Ţurcan, Margarita Iulic
Există şi un Dumnezeu al Bibliologiei - Ala Lisii, Angela Habasescu
Alexe Rău Pe noi nouă adu-ne (poeme) - Antonina Antonova, Natalia Muratova, Natalia Luchianciuc, Ludmila Răileanu
Manuscrisele lui Alexe Rău – Valentina Topalo
Importanţa  lui Alexe Rău  pentru  biblioteconomia naţională - Elena Harconiţa

Moderator al evenimentului: Valentina Topalo, şef Centru Manifestări culturale, CD ONU, CIUE.