28 aprilie, 2016

Premii cu prilejul Zilei Bibliotecarului

În şedinţa festivă consacrată Zilei Bibliotecarului din Republica Moldova, Angela Hăbăşescu, bibliotecar principal, serviciul Comunicarea colecţiilor şi Elena Cristian, şef serviciu Organizarea conservarea colecţiilor, au relatat despre participarea lor la Manifestarea Naţională dedicată Zilei Bibliotecarului, desfăşurată în acest an la Biblioteca Municipală B.P. Haşdeu pe 22 aprilie.
La eveniment au fost acordate Diplome din partea Ministerului Educaţiei al R.M. şi anunţate rezultatele Concursurilor Naţionale: Cel mai bun Bibliotecar al Anului 2015, ediţia XXV-a, Cele mai reușite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării din anul 2015, Concursul AGEPI „Biblioteca partener în promovarea proprietăţii intelectuale”, ediţia a V-a.

Elena Harconiţa, directorul Bibliotecii a felicitat colegii pentru premiile şi diplomele conform nominalizărilor:


Diploma Ministerului Educaţiei al RM pentru performanţe deosebite în activitatea profesională, contribuţie substanţială la implementarea serviciilor inovative bazate pe lectură, merite deosebite în cultivarea dragostei de carte şi cu prilejul Zilei Bibliotecarului: Lina Mihaluţa, director adjunct, Angela Hăbăşescu, bibliotecar principal, Elena Cristian, şef serviciu


Diploma de Excelenţă în cadrul Concursului Cel mai bun bibliotecar al anului 2015, ediţia XXV-a - Angela Hăbăşescu, bibliotecar principal: Pentru implementarea iniţiativelor de bune practici şi modelelor inovatoare.

Premiul special al Juriului „Biblioteca partener în promovarea proprietăţii intelectuale”, ediţia a V-a - Bibliotecii Ştiinţifice USARB, director Elena Harconiţa

Premiile  Concursului Cele mai reușite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării din anul 2015 :

Biblioteca Ştiinţifică = Scientific Library : cartea de vizită / Bibl. Şt. a Univ.de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt.:  S. Ciobanu, V. Topalo, E. Stratan ; red. resp.: Elena Harconiţa ; trad. în lb. engl.: V. Topalo ; design / machetare / tehnored.: S. Ciobanu. – Bălţi, 2015. – 32 p. : fot. – Tit. şi text paral. în lb. engl. şi rom. – ISBN 978-9975-50-159-0 ; http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bib_usarb/sci_libr.pdf
Harconiţa, Elena. Bibliotecarii universitari bălţeni : dicţionar / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; E. Harconiţa (red. resp.), L. Mihaluţa, E. Stratan ; design /cop. /tehnored.: S. Ciobanu, A. Antonova. – Ed. a 2- a rev. şi compl. / V.Topalo, L.Răileanu, L.Ababi. – Bălţi, 2015. – 236 p. – ISBN 978-9975-50-149-1 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bib_usarb/dictionar_2.pdf

Mihaluţa, Lina. Carte cu autograf şi dedicaţii : catalog / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; Lina Mihaluţa, Elena Cristian, Svetlana Cecan : red. resp.: E. Harconiţa ; red. bibliogr.: L. Mihaluţa ; design/cop.: S. Ciobanu ; machetare/tehnored. : S. Ciobanu, A. Antonova. – Bălţi, 2015. – ISBN 978-9975-50-151-4.
Vol. 2. – 2015 – 312 p. : il. – ISBN 978-9975-50-152-1; http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bib_usarb/autograf_2.pdf
Steaua de joi... ;  Poemele mamei scrise nopţi în şir cu vîrful acului pe pînză, alinînd durerea inimii... : catalog de artă plastică şi arta cusutului : [a Ecaterinei şi Ludmila Costin] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt.: Silvia Ciobanu ; ed. înrgj. de Elena Harconiţa. – Bălţi, 2015. – 36 ; 8 p. : color. – Carte valet (inversă). – ISBN 978-9975-50-141-5 ; http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/costin.pdf

Felicitări Colectivului Bibliotecii Ştiinţifice USARB cu Diploma de Gratitudine din partea Liceului Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălţi, director Lia Pascari, în semn de mulţumire pentru întreg sprijinul acordat elevilor şi profesorilor LTR „Ion Creangă” şi cu prilejul Zilei Bibliotecarului.


Elena Stratan, şef serviciu Cercetare.Asistenţa de specialitate