09 martie, 2016

Diseminarea informaţiilor de la reuniunile profesionale naţionale

În cadrul şedinţei de dezvoltare profesională, Dna Lilia Ababii, bibliotecar principal, a relatat despre participarea sa în data de 26 februarie la ULIM în cadrul Departamentului Informațional Biblioteconomic (DIB) unde a avut loc Conferința Symposia Investigatio Bibliotheca, ediția a VIII-a cu genericul Biblioteca din învățămînt: dinamism, acces, dezvoltare, transformare. Activitatea a urmărit scopul de a promova serviciile informaționale moderne oferite de biblioteci, încurajarea noilor direcții de cercetare, crearea unui mediu benefic pentru schimburi de experiență .

Dna Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii, a informat despre participarea la Forumul cercetătorilor din Sistemul Național de Biblioteci, organizatori BNRM, BM „B.P.Hasdeu. În cadrul acestui Forum Dna directoare a prezentat comunicarea Aspecte privind cercetarea bibliografică organizată. De asemenea, bibliotecarii au fost informaţi despre proiectul Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova, un proiect în care sînt incluse 18 biblioteci universitare și are potențialul de a îmbunătăți activitatea bibliotecilor universitare din țară, coordonator fiind Biblioteca Ştiinţifică ASEM.  
Au mai fost prezentate  lucrările: Cadru de Reglementare, vol. VI. 2012-2015, Ch. 2016, destinată tuturor specialiștilor din domeniul biblioteconomiei, avînd  menirea de a reglementa activitatea bibliotecilor din Republica Moldova, Dicționarul de biblioteconomie și științe ale informării, Ch. 2014, un dicționar util pentru bibliotecari și alți profesioniști din domeniul infodocumentar, editat de colegii de la BŞC „Andrei Lupan” a AŞM.

 Mihaela Staver, bibliotecar principal, 
serviciul Cercetare.Asistenţa de specialitate