19 decembrie, 2014

Tratat de Biblioteconomie - lucrare fundamentală în domeniu

Colecţia Serviciului Cercetare. Asistenţa de specialitate s-a completat recent cu 2 volume ale excepţionalului Tratat de Biblioteconomie, editat sub egida Asociaţiei Bibliotecarilor din România, coordonare: prof.univ. Mircea Regneală.
Volumul I, Biblioteconomie generală, cuprinde trei capitole mari care sintetizează întreaga panorama a fenomenului biblioteconomi: Istoria Cărţii şi a bibliotecilor; Biblioteconomie universală; Biblioteconomie Românească.
Volumul II (partea I) întitulat Managementul colecţiilor şi serviciilor de bibliotecă se referă la rolul şi funcţiile bibliotecii moderne, informatizarea, fluxul activităţilor de bibliotecă – dezvoltarea colecţiilor, evidenţă, gestionare, catalogare etc.
Realizarea acestei lucrări, care sintetizează aspectele teoretice şi practice ale domeniului, vine să servească drept veritabil instrument de informare şi învăţare.