23 decembrie, 2014

Concursul Lucrărilor Științifice

Bibliotecarii universitari au obţinut premii şi diplome în cadrul Concursului Lucrărilor Științifice pentru anul 2014, Secţiunea Biblioteconomie, desfăşurat în USARB

Diplomă de gradul I

Margarita Tetelea : In Honorem / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt.: Elena Ţurcan, Ariadna Musteaţă ; red. resp.: Elena Harconiţa ; red. bibliogr.: Lina Mihaluţa, Anna Nagherneac ; red. literar: Galina Mostovic ; trad. în engl.: Valentina Topalo ; lector: Elena Stratan ; design/cop. tehnored./machetare: S. Ciobanu. – Bălţi : [S.n.], 2014. – 342 p. : fot. – (Personalităţi universitare bălţene). – ISBN 978-9975-50-133-0; http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/tetelea/in_honorem.pdf; http://www.calameo.com/books/001133349c8ad9be86a65

Diplomă de gradul II

Colloquia Bibliothecariorum „Faina Tlehuci”, colloquia (2 ; 2014 ; Bălţi). Colloquia Bibliothecariorum  „Faina Tlehuci” = Colloquia Bibliothecariorum „Faina Tlehuci”, Ed. a 2-a, 27 febr. 2014 /red. resp. : Elena Harconiţa (red. resp.) ; colegiul de red. : Lina Mihaluţa, Elena Stratan ; rez. în lb. engl. : V. Topalo ; design/cop./machetare : Silvia Ciobanu. – Bălţi : Bibl. Şt., 2014. – 157 p. Antetit.: Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă. – ISBN 978-9975-50-119-4.; http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/colloquia_tlehuci.pdf ; http://www.calameo.com/books/001133349df7cc0637651


Diplomă de gradul III

  „Rolul agriculturii în acordarea serviciilor ecosistemice şi sociale”, conf. şt. intern.(2014 ; Bălţi). Rolul agriculturii în acordarea serviciilor ecosistemice şi sociale = The role of agriculture in providing ecosystem and societal services = Роль сельского хозяйства в оказании услуг окружающей среде и обществу : Conf. şt. intern., consacrată aniversării a 60-a a doctorului habilitat, profesorului cercetător Boris Boincean, 25 noiem. 2014, Bălţi / colegiul de red. : Elena Harconiţă [et al.] ; com. org. : Duca Gheorghe (preşedinte) [et al.]. – Bălţi : Biblioteca Științifică USARB, 2014 (Tipografia Centrală, Chișinău). – 464 p. : fot., tab. Antetit. : Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Cercetări pentru culturile de cîmp „Selecţia”, Bălţi [et al.]. – Tit. paral. : lb. rom., engl., rusă.– ISBN 978-9975-50-139-2 ; http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/boincean/agricultura.pdf ; http://www.calameo.com/books/001133349d522e137b1c8