14 noiembrie, 2014

Oră de diseminare

În şedinţa ordinară de profesionalizare Taisia Aculova, Angela Hăbăşescu, Mihaela Staver şi Olga Dascal au relatat despre subiectele discutate în cadrul seminarului de informare şi instruire în domeniul proprietăţii intelectuale a bibliotecarilor, desfăşurat pe 23 octombrie la Biblioteca Municipală „E. Coşeriu” cu participarea reprezentanţilor AGEPI: Sistemul naţional de protecţie a proprietăţii intelectuale a Republicii Moldova. Aspecte generale; Proprietatea intelectuală şi asigurarea respectării drepturilor; Protecţia dreptului de autor în contextul noilor provocări ale digitalizării fondului de carte de către biblioteci; Servicii de informare şi documentare în domeniul proprietăţii intelectuale. Baze de date naţionale / internaţionale în domeniul PI.