16 iulie, 2014

Sesiunea de vară dedicată formării profesionale

În perioada 7-11 iulie 2014 bibliotecarii universitari au fost antrenaţi în sesiunea de vară dedicată formării profesionale. Programul a inclus seminare, workshopuri, aplicaţii, prezentări conform următoarelor subiecte: diseminarea materialelor Seminarului Naţional „Managementul  colectivului de femei: aspecte de gender”; aplicaţii în Google Drive; metode moderne de păstrare şi conservare a colecţiilor; practici de indexare pe subiecte – Persoane (Subdiviziuni); Colecţii particulare în Biblioteca Ştiinţifică USARB; indicatorii bibliometrici pentru activitatea comunicării ştiinţifice, bibliometrie, scientometrie, webometrie: studiere şi aplicare; Publish of Perish, Google Scolar; indicatori de performanţă etc.