23 mai, 2014

Noutăţi în colecţia profesională

Colecţia Bibliotecii a fost completată cu 3 lucrări de specialitate:

02(498) / P57
Petrescu, Victor. Biblioteconomie. Miscellanea : Studii. Articole. Note / Victor Petrescu. – Ed. a 2-a, rev. şi adăugită. – Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2010. – 168 p. – Bibliogr. ascunsă . – ISBN: 978-606-537-036-4.
Total ex.: scas-1

Subiect: BIBLIOTECONOMIE - ROMÂNIA

Volumul adună articolele autorului publicate în aproape patru decenii în reviste de specialitate ca: Biblioteca, Biblioteca Bucureştilor, Magazin bibliologic (Chişinău), Studii bibliologice Valahice, Curier, Arnania.
O parte din articole vizează tradiţii ale bibliotecilor personalităţilor istorice: cea a Cantacuzinilor, Văcăreştilor, a lui Ion Heliade Rădulescu sau a bibliotecilor târgoviştene.

Autorul abordează teme de o stringentă actualitate ce se referă la bibliotecă ca spaţiu al comunicării, organizarea şi planificarea activităţii, resursele umane de care beneficiază, modul cum se realizează statistica sau controlul, implementarea politicii de marketing în activitatea desfăşurată. De asemenea sînt abordat subiecte de strictă actualitate privitor la locul bibliotecii în societatea informaţională, lectura ca fenomen social şi perspective de viitor, a bibliotecii virtuale.


02 / E52
Enache, Ionel. Managementul structurilor infodocumentare / Ionel Enache ; referenţi şt.: Ion Stoica, Mircea Regneală. – Bucureşti : Ed. Univ. din Bucureşti, 2008. – 213 p. : tab. –Bibliogr.: p. 211-213. – ISBN: 978-973-737-451-6
Total ex.: scas-1

Subiect: BIBLIOTECI - MANAGEMENT
Subiect: STRUCTURI INFODOCUMENTARE

Lucrarea constituie un ghid de management pentru cei care lucrează în biblioteci, centre de informare, arhive. Se concentrează pe managementul serviciilor de informare într-un mediu dinamic unde informaţia este importantă pentru menţinerea competitivităţii, satisfacerea utilizatorilor, creşterea performanţei. Autorul încearcă să reflecte tehdinţele moderne în management printr-o abordare integrală a disciplinelor: biblioteconomie, managementul colecţiilor, arhive, sisteme de informare, calculatoare şi telecomunicţii.

Sînt oferite soluţii pentru unele din problemele prezentate şi acoperă o parte din vidul ce se manifestă în literatura de specialitate. Cartea se adresează studenţilor, bibliotecarilor, managerilor, celor care interacţionează cu alte persoane în vederea realizării obiectivelor.

02(478) / O85
Osoianu, Vera. Biblioteca în căutarea identităţii / Vera Osoianu ; Bibl. Naţ. a Rep. Moldova. – Ch. : [S. n.], 2013. – 356 p. : fot. – ISBN: 978-9975-62-340-7

Total ex.: sşm (CRa)-1

Subiect: BIBLIOTECONOMIE – MOLDOVA
Subiect: SONDAJE ÎN BIBLIOTECI
Subiect: STATISTICĂ DE BIBLIOTECĂ
Subiect: ŞTIINŢA INFORMĂRII

Biblioteca în căutarea identităţii este un volum omagial consacrat Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova cu prilejul împlinirii a 180 de ani de la înfiinţare. Autoarea, Vera Osoianu, specialist şi expert notoriu în domeniul biblioteconomiei, informării şi documentării, care şi-a dedicat întreaga carieră profesională acestei instituţii, vine cu o lucrare inedită şi deosebit de valoroasă pentru comunitatea profesională. 

Volumul include o colecţie impresionantă de articole şi studii publicate în ultimii ani în periodicele de specialitate din Republica Moldova şi România: Magazin Bibliologic, BiblioPolis, Biblioteca etc. Materialele integrate reflectă subiecte actuale de activitate infobibliotecară, tendinţele de dezvoltare ale biblioteconomiei, experienţele şi practicele de calitate, programele de pregătire profesională, aspectele legate de Biblioteca 2.0, primii paşi ai proiectului pilot NOVATECA – toate fiind orientate pentru schimbarea şi modernizarea Bibliotecii şi a Bibliotecarului din Republica Moldova.