17 aprilie, 2014

Cursurile de formare profesională de scurtă durată la Biblioteca Ştiinţifică USARB

Bibliotecarii universitari bălţeni au audiat Cursurile de formare profesională de scurtă durată „MANAGEMENTUL INOVAŢIONAL AL INSTITUŢIILOR INFODOCUMENTARE”, aflîndu-se timp de 75 de ore într-un dialog profesional cu formatori naţionali: Tatiana COȘERI, director adjunct, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, drd cadru didactic USM, vice-preşedinte al ABRM; Ludmila Corghenci, director adjunct, DIB ULIM; Mariana Harjevschi, Director general, Biblioteca Municipală "B.P. Hasdeu", Presedintele Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova; Natalia Cheradi, Director adjunct, Biblioteca Ştiinţifică ASEM.
În zilele de 10 -11 aprilie 2014 bibliotecarii s-au axat pe subiectul promovat de Dr., conf. univ. Lidia Kulikovski, Director Departament Studii si Cercetari в Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu, Biblioteca Municipală "B.P. Hasdeu": MANAGEMENT INOVAŢIONAL VERSUS MANAGEMENTUL INOVAŢIEI. DELIMITĂRI ŞI PRECIZĂRI NOŢIONALE ŞI CONCEPTUALE” ŞI INOVAREA COMPONENTELOR MANAGEMENTULUI INFODOCUMENTAR.
În final, după poza de familie, Dna Lidia Kulikovski a lăsat impresiile sale despre bibliotecă şi bibliotecari în cartea Bibliotecii Opinii şi sugestii.

11.04.2014  Dr., conf. univ. Lidia Kulikovski
Sunt la biblioteca Universităţii din Bălţi. Am mai fost, dar de fiecare dată cînd revin mă fascinează aceiaşi intensitate.
          De cînd ştiu Bibliotecii bălţene i se atribuia calificative ca: inovantă, bogată”, „automatizată, fruntaşă,fruntea domeniului biblioteconomic...
          A fost un exemplu şi un imbold pentru mine ca manager de bibliotecă să tind să fiu la fel, să ridic biblioteca la înălţimea acestei instituţii. Astăzi am venit în alt scop decît vizita de documentare, am ţinut un curs de „Management inovaţional”. Am descoperit o bibliotecă la fel de inovantă, dornică de realizări notabile... Am cunoscut azi şi componenta umană a bibliotecii – bibliotecari competenţi, profesionişti, motivaţi de cauza nobilă a bibliotecii, angajaţi în a o ţine sus, dornici să înveţe / perfecţioneze. Cu aşa echipă managerială pot face biblioteca locul cel mai interesant al Universităţii.