13 ianuarie, 2014

Diseminarea informaţiilor despre atelierul profesional cu genericul Fişiere de autoritate

Pe data de 3 decembrie, în cadrul şedinţei de dezvoltare profesională, tinerii bibliotecari Mihaela Staver, Lilia Ucraineţ, Gherda Palii, Marina Magher au relatat despre participarea la atelierul profesional Fişiere de autoritate (nume şi subiecte) în sistem automatizat: realităţi şi tendinţe organizat de Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova, Secţiunea Biblioteci Universitare, Secţiunea Catalogare şi Indexare pe 29 noiembrie 2013. În cadrul discuţiilor au intervenit cu completări Dna Elena Harconiţa, director, Dna Lina Mihăluţă, director adjunct, Taisiaa Aculova, bibliograf principal.