30 octombrie, 2013

Diseminarea informaţiilor despre lucrările conferinţei anuale ABRM

În săptămîna Accesului Deschis a avut loc diseminarea informaţiilor despre lucrările conferinţei anuale ABRM la care au participat 3 delegaţi din partea Bibliotecii Ştiinţifice:

Dna Lina Mihăluţă, director adjunct a participat la Panel 2. Comunicare profesională: incluziune şi interactivitate, sesiune care a inclus prezentări despre comunicarea structurilor de administrare ale Asociaţiei cu filialele ei, noile platforme şi medii de informare.

Dna Elena Ţurcan, şef oficiu a participat la Panel 3. Instruirea continuă: realizări şi viziuni, sesiune cu prezentări despre rezultatele asociaţiei privind formarea continuă, scoaterea în evidenţă iniţiativele necesare pentru perfecţionarea, recalificarea bibliotecarilor din RM.

Dna Valentina Topalo, sef secţie a participat la Panel 4. Instrumente profesionale: tradiţie şi modernitate, sesiune cu prezentări despre produsele şi serviciile oferite de asociaţie dezvoltate şi perfecţionate în cadrul proiectului Consolidarea unei asociaţii puternice.