30 septembrie, 2013

Invitaţie la COLLOQUIA PROFESSORUM, Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică, ediţia a IV-a, 11 octombrie 2013, Secţiunea: Biblioteca universitară în contextul Societăţii Informaţionale şi a Cunoaşterii

Stimaţi colegi,
 Avem deosebita plăcere de a Vă invita să luați parte la lucrările COLLOQUIA PROFESSORUM, Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică, Ediţia a IV-a, 11 octombrie 2013.

Secţiunea: Biblioteca universitară în contextul Societăţii Informaţionale şi a Cunoaşterii

 

Organizator: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (BŞ USARB)

Locaţie: str. Puşkin, 38, Bălţi, MD 3121 Republica Moldova, tel/fax: (0231) 52 445, e-mail: libruniv@usb.md, http://libruniv.usb.md

Subiecte propuse pentru discuţii: Biblioteca în sistemul comunicaţiilor ştiinţifice: repozitorii, biblioteci electronice, cercetări sciento-bibliometrice, integrarea în BD ştiinţifice mondiale;  Practici comunicaţionale în servirea bibliotecară: structură, conţinut, tendinţe;  Prezenţe WEB ale bibliotecilor universitare în spaţiul informaţional şi de comunicare; Utilizatorul modern al bibliotecii: mediul informaţional şi comportament informaţional; Competenţele profesionale ale bibliotecarului ca subiect/organizator al comunicării;  Biblioteca Universităţii: zonă a confortului comunicaţional.

Termeni şi condiţii de înregistrare:

Solicitarea de participare şi tema comunicării sînt aşteptate pînă la 30 septembrie 2013 pe adresa de e-mail: elena.harconita@mail.ru


Materialele pentru publicare se vor prezenta în timpul COLLOQUIA în formă electronică (PowerPoint, Word)

Vă aşteptăm!
Cu respect, Elena HARCONIŢA, directoarea Bibliotecii Ştiinţifice USARB